FISKALNI UREĐAJI (KASE I ŠTAMPAČI)
sa aspekta Infosys programa

Preduzeće Infosys se ne bavi prodajom, servisiranjem, obukom, kao ni pružanjem konsultacija u vezi rada fiskalnih uređaja. Za korisnike Infosys programa će biti omogućena komunikacija između računara sa potrebnim softverom, posredstvom predvi]enih komunikacionih programa, i hardverom sa jedne strane i određenih tipova fiskalnih kasa sa druge strane. Predviđene su sledeće programske opcije:

Opcija ARTIKLI ROB_DOK RAČUN
Funkcija Slanje potrebnih podataka o artiklima u fiskalnu kasu, na osnovu maloprodajnih kalkulacija, robnih dokumenata ili lager liste. Kreiranje izlaznog robnog dokumenta čitanjem podataka o prometu iz fiskalnog uređaja i kreiranje pazara Slanje gotovinskog računa u fiskalni uređaj.
Nephodni programski segmenti maloprodaja ili robno knjigovodstvo robno knjigovodstvoi maloprodaja Kasa u maloprodaji, restoran, maloprodaja ili robno knjigovodstvo

Podržani fiskalni uređaji

SRBIJA

UREĐAJ OPCIJE DRAJVER
Galeb FP-550 fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
Metalink 5.22, 6, 7, 8, 9 (kupuje se posebno)
IntRaster FP-600 fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
Metalink 9 (kupuje se posebno)
Galeb GP-550 fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
Metalink 9 (kupuje se posebno)
HCP P2-DS fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
HCP driver (dobija se uz uredjaj)
HCP Best fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
HCP driver (dobija se uz uredjaj)
HCP Secunda fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
HCP driver (dobija se uz uredjaj)
Galeb GP-100 fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
Metalink 9 (kupuje se posebno)
Galeb GP-350 fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
Metalink 9 (kupuje se posebno)
Geneko FP-200 fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
Metalink 9 (kupuje se posebno)
EI Nis Partner fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
PosLink (dobija se uz uredjaj)

REPUBLIKA SRPSKA

UREĐAJ OPCIJE DRAJVER
Galeb FP550-PLUS fiskalni štampač, ARTIKLI
RAČUN
Metalink 7, 8, 9 (dobija se uz uredjaj)
Mikroelektronika Hybrid fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
FLink (dobija se uz uredjaj)
Mikroelektronika Proffesional fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
FLink (dobija se uz uredjaj)
Mikroelektronika ME P1000 fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
FLink (dobija se uz uredjaj)

CRNA GORA

UREĐAJ OPCIJE DRAJVER
VG Servis DATECS FP 550 fiskalni štampač, ARTIKLI
RAČUN
Metalink 7, 8, 9 (kupuje se posebno)
VG Servis DATECS FP 1000 fiskalni štampač, ARTIKLI
RAČUN
Metalink 9 (kupuje se posebno)
HCP BEST LC fiskalni štampač ARTIKLI
RAČUN
HCP driver (dobija se uz uredjaj)

 

Napomene

Napomena - nelicenciran softver – koja stoji uz naziv programskog segmenta u cenovniku, ponudama i ugovorima ima za cilj da obavesti korisnika da navedeni Infosys programski segment nema licencu koju propisuje član 6 Zakona o fiskalnim kasama i da sva odgovornost za korišćenje tih programa pada na teret korisnika programa

Dat je pregled uređaja za koje je urađena podrška.

Podaci o fiskalnim uređajima i komunikacionim programima su dobijeni od proizvođača i preduzeće Infosys ne snosi odgovornost za njihovu tačnost. Za tačne i detaljnije informacije treba se obratiti proizvođačima.

Preduzeće Infosys odgovara za kvalitet sopstvenih programskih opcija, to jest da su podaci obrađeni u skladu sa odgovarajućom sopstvenom dokumentacijom i dokumentacijom komunikacionog programa. Za sve ostale probleme u komunikaciji između elektronske registar kase i komunikacionog programa Infosys ne snosi odgovornost.

Da bi se uvođenje sprovodilo potrebni je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- za bilo koji problem u radu komunikacionog programa ili fiskalnog uređaja postoji raspoloživa odgovarajuća služba podrške proizvođača komunikacionog programa i proizvođača (distributera) fiskalnog uređaja.

- osobe koje koriste opcije Infosys programa za pripremu podataka su obučene za rad na Infosys programu, a osobe koje koriste komunikacioni program sa fiskalnim uređajem i sam fiskalni uređaj su prethodno obučene za rad sa tim uređajem od strane servisera uređaja.

Postupak fiskalizacije je uređen Zakonom o fiskalnim kasama.

Infosys PROGRAM I FISKALNI UREĐAJI

Fiskalne kase su samostalni uređaji, međutim, pravu upotrebnu vrednost imaju kada su povezane sa informacionim sistemom preduzeća.

Upoznajte se sa principima na kojima se ostvaruje veza Infosys programa i fiskalnih uređaja.

PREPORUKE ZA IZBOR FISKALNOG UREĐAJA

Korisnici nam se javljaju tražeći od nas preporuke koje fiskalne uređaje da nabave za svoje poslovanje.

Možemo da vas uputimo da se obratite proizvođačima i distributerima i da od njih tražite podrobne informacije.

Ono o čemu treba da vodite računa je sledeće:

- da li uređaj ima svu neophodnu funkcionalnost, mogućnost povezivanja bar kod čitača (i koje bar kodove može da čita), mogućnost povezivanja fioke ili vage, mogućnost komunikacije sa kasom na daljinu, preko modema ili na neki drugi način

- broj artikala koje uređaj može da drži u svojoj memoriji, broj znakova u nazivu artikla ali i da li se način šifriranja u uređaju može uskladiti sa vašim načinom šifriranja u programu (po broju znakova u šifri i vrsti znakova koji se mogu koristiti u šifri)

- raspoloživost komunikacionog programa koji služi za podešavanje i administraciju podataka u fiskalnom uređaju uključujući i mogućnost preuzimanja podataka iz drugih programa kao i snimanje podataka u obliku pogodnom da ih iskoriste drugi programi

- mogućnost kontrole više kasa sa jednog računara

- druge mogućnosti koje su specifične za vašu delatnost