PODRŠKA KORISNICIMA

Obaveštenja

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 532 od 03.06.2024.godine.

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2024_2.pdf

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.03.2023.god - 31.05.2024.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2024 i J2024 za verziju programa V2024.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

ARHIVSKA KNJIGA (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 531 od 05.04.2024.godine.

--- Obaveštenje o softveru za Arhivsku knjigu ---

Obaveštavamo korisnike Infosys programa da smo počeli sa instalacijama programa za Arhivsku knjigu. Svi koji su se u ranijem periodu prijavili da su zainteresovani za naše softversko rešenje, trebalo bi da nam se što pre jave kako bismo otpočeli proceduru: ponuda, instalacija, obuka, konsultacije... (može da potraje nekoliko dana, plus vaši poslovi koje morate obaviti sa Istorijskim arhivom). Takođe, i ostali korisnici, ukoliko su zainteresovani, mogu nam se javiti za ponudu.

Naš programski segment ARH_KNJIGA (Arhivska knjiga) omogućava:
- Evidenciju tipova lokacija u kojima se može čuvati arhivska građa (registrator, kutija, fascikla, elektronski folder itd.)
- Evidenciju lokacija na kojima se čuva arhivska građa. Ove lokacije mogu biti hijerarhijski organizovane na nivou preduzeća, poslovnica, objekata, prostorija, polica i evidentiranih jedinica za čuvanje.
- Evidenciju tipova kategorija za arhivsku knjigu (Predmeti koji se odnose na osnivanje i organizaciju Društva, Pravni i opšti poslovi, Pravilnici i drugi opšti akti, Predmeti iz oblasti radnih odnosa itd.)
- Evidenciju kategorija za arhivsku knjigu, prema specifikaciji koja je definisana sa ustanovom kojoj se dostavlja arhivska knjiga
- Definisanje veza između vrsta promena u programu i kategorija arhivske knjige
- Inicijalizovanje arhivske knjige na osnovu promena u finansijskom knjigovodstvu po vrstama promena i evidentiranje količine u jedinicama čuvanja
- Štampu privremenog pregleda iz radne verzije arhivske knjige, uz postavljanje filtera
- Zaključavanje arhivske knjige
- Štampu arhivske knjige

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 530 od 01.03.2024.godine.

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2024_1.pdf

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.12.2023.god - 29.02.2024.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2024 i J2023 za verziju programa V2024.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

ARHIVSKA GRAĐA (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 529 od 13.02.2024.godine

--- Obaveštenje o softveru za arhivsku građu ---

Infosys radi na projektu arhivska knjiga, planira se završetak prve verzije na prolece 2024. godine. Svi izvorni dokumenti iz Infosys programa bi se automatski smeštali u bazu podataka arhivske gradje. Na osnovu podešavanja bi imali automatsku arhivsku knjigu. Dokumenta kao što su: razni dopisi, odluke, ponude, ugovori i ostalo, rucno bi se unosili u evidenciju arhivske gradje.

Softver za arhivsku građu se posebno ugovara.

PRVE RADNJE U 2024. GODINI (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 528 od 28.12.2023.godine

DEŽURSTVO 1. i 2. januara:
--------------------------
Obaveštavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2024.god. u sredu 3.1.2024.god.
Za hitne i kraće intervencije smo obezbedili dežurstvo 1. i 2. januara od 09 do 14 sati, tako da, ako postoji potreba, možete pozvati našu kancalariju u Užicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------

*** PRVE RADNJE (KORACI) u 2024. GODINI ***

PRE SVEGA 2023.GODINA (Info2023)
--------------------------------
1 - Potrebno je prvo da sredite robno-materijalno u 2023. godini
Podsećamo Vas da u robnom-materijalnom treba da odradite:
- sva knjiženja
- eventualne korekcije
- detaljne nivelacije
- ispravke vrednosti
- popise
- viškove-manjkove
- i sve ostale neophodne radnje.

POTOM RADNJE U NOVOJ, 2024. GODINI (Info2024)
---------------------------------------------
2 - Uradite prenos šifarnika i početnih stanja u 2024.godinu

Skrećemo pažnju na veoma važne prve radnje (prve korake) koje treba da obavite u programu za 2024, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje]:

1. Prepis šifarnika
Šifarnici se mogu prepisati (povući) iz 2023. godine sa ili bez brisanja postojećeg šifarnika u 2024. godini, sa uskladjivanjem sa 2023.godinom.

2. Prepis početnih stanja
Početna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obično se prvo urade samo kupci i dobavljači, a kasnije ostalo.

--- Video uputstva ---
Na levoj strani ekrana nakon ulaska u Infosys program je opcija "Video Uputstva" gde možete pogledati video uputstva za neke od ovde opisanih radnji. Takođe link za video uputstva su i u okviru ovog obaveštenja pri vrhu.

Pošto šifarnici i početna stanja mogu da utiču na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... važno je da znate da kvalitet ovog Vašeg obavljenog posla može uticati na tačnost izrade dokumenata kao što su: fakture, otpremnice, gotovinski računi... Zato Vam preporučujemo da posebno obratite pažnju na prepis šifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog početnog stanja, itd... kao i da prekontrolišete svoje prve izrađene dokumente u 2024. godini (fakture, avansne račune, otpremnice, gotovinske račune, predračune...).

--- Početni brojevi dokumenata ---
Obratite pažnju na početne brojeve robnih dokumenata u 2023.godini u smislu broja cifara sa vodećim nulama i prefiskom za poslovnu godinu zbog e-faktura. Na primer ako u poslovnoj godini očekujete da ćete imati više od 9,999 a manje od 99,999 kalkulacija onda početni broj treba da bude "24-00001" a ne recimo "0001". I tako za svaku vrstu dokumenata, a vodeći računa o predviđenoj maksimalnoj dimenziji broja. U slučaju brojeva faktura obratite pažnju da kontrolni broj i crtica, kao i slovo "S" za stornirane fakture, ulaze u ukupan broj znakova te da ukupan broj znakova u broju obradjene fakture ne sme da predje 10. Zbog predstojećeg elektronskog fakturisanja broj fakture mora biti jedinstven u više godina, pa i na to takođe obratite pažnju i obratite nam se za konsultacije i pogledajte naša obaveštenja na temu E_FAKTURA. Da ne bi došlo do preklapanja brojeva raznih vrsta robnih dokumenata (kalkulacije, fakture, otpremnice, ostali dokumenti...) razmislite o uvođenju opsega brojeva kao i o eventualnom uvođenju početne slovne oznake "A" na primer za avansne račune.
U Infosys programu postoji parametar "PRVI_BR_DOK" (Opcija "Servis / parametri / parametri") čijim podešavanjem se može postići da se prvi broj dokumenta automatski dodeli na željeni način.

VIDEO UPUTSTVA (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 527 od 26.12.2023.godine

=== VIDEO UPUTSTVA ===

Dodali smo novo video uputstvo za slanje faktura na SEF (veb link gore).

Možete pogledati i ostala video uputstva, posebno ona koja su aktuelna u vreme prepisa šifarnika i početnih stanja u Novog poslovnoj godini.

Takođe, video uputstva možete otvoriti iz programa, glavni ekran, dole levo.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 526 od 04.12.2023.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2023_4.pdf

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.09.2023.god - 30.11.2023.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2023 i J2023 za verziju programa V2023.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

FAKTURE BEZ STATUSA (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 525 od 19.10.2023.godine

---eFaktura - fakture bez statusa---

Omogućeno je da se iz programa ponovo pokuša slanje eFakture radi dobijanja podatka o ID broju i statusu slanja eFakture i izvrši automatsko povezivanje u slučaju kada se nakon slanja eFakture ne dobije podatak o ID broju i statusu slanja sa SEF-a.

Usled teškoća i usporavanja u radu SEF-a, primećeno je da se, naročito od početka oktobra 2023. zbog nedavnih izmena na SEF-u, dešavaju češći prekidi u komunikaciji sa SEF-om prilikom automatskog slanja eFaktura korišćenjem API servisa. Posledica ovoga je da se ne dobije povratna informacija o ID broju i statusu slanja eFakture, tako da u programu nije poznato da li je eFaktura poslata i kakav je njen status ili se dobije odgovor koji nije moguće analizirati.

U vezi sa mogućim načinom prevazilaženja ovog problema, od razvojnog tima SEF-a je dobijena informacija da se može pokušati ponovno slanje eFakture sa istim RequestID i ukoliko je faktura upisana na SEF, dobija se povratna informacija o statusu i ID broju eFakture. U skladu sa dobijenim uputstvom, izvršene su odgovarajuće programske dorade.

Nakon preuzimanja dorada, može se ponovo pokušati slanje eFaktura bez statusa. Serijsko slanje se može izvršiti izborom filtera perioda faktura i "Samo neposlate eFakture" na opcijama obrade fakture. Na ovaj način će se automatski dobiti informacija o statusu slanja i ID broju eFakture, ukoliko je ona uredno poslata na SEF.

Napomena: ukoliko je pre instaliranja ovih dorada pokušano ponovno slanje eFakture koja pri prvom slanju nije dobila povratnu informaciju sa SEF-a, ponovno slanje radi automatskog povezivanja nije moguće. U tom slučaju neophodno je ručno uneti ID i preuzeti datum slanja eFakture (opcija Monitor E-faktura, zadati filter „Bez statusa“, potom Okuženje/Povezivanje FU dok). U ostalim slučajevima, potrebno je ponovo pokušati slanje eFaktura koje pri inicijalnom slanju nisu dobile povratnu informaciju o ID broju i statusu.

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci K2023.

Izmene u e-Nabavke i e-Isporuke (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 524 od 10.10.2023.godine

--- Izmene u evidencijama e-Nabavke i e-Isporuke ---

U skladu sa izmenama koje su predviđene tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem napravljene su odgovarajuće izmene u programu. Izmene su objavljene na službenoj stranici Uprave za indirektno oporezivanje www.uino.go.ba u delu e-usluge/e-Porezi, Propisi o ePDV

U delu e-Nabavke izmenama je predviđeno dodavanje novih tipova dokumenata kao i izmene postojećih. Do sada je Tip dokumenta mogao imati vrednosti od 01 do 05, a posle izmena Tip dokumenta može imati vrednosti od 01 do 09.

Tip dokumenta - 05 - Ostalo (Računi za usluge primljene iz inostranstva itd.) menja se i glasi Računi za usluge primljene iz inostranstva.

U delu e - Nabavke dodati su novi tipovi dokumenata:

- 06 - Naknadna umanjenja i primljeni popusti (primljene KO i sl.)
- 07 - Ispravak odbitka ulaznog poreza
- 08 - Ulazni PDV u posebnoj šemi građevinarstva po primljenom izveštaju od dobavljača
- 09 - Ostalo

Izmene su rešene definisanjem novih poreskih statusa:

- 0020 - Naknadna umanjenja i primljeni popusti - knjizna odobrenja sa pravom odbitka PDV - tip dokumenta 06
- 0021 - Naknadna umanjenja i primljeni popusti - knjizna odobrenja bez prava na odbitak Republika Srpska - tip dokumenta 06
- 0022 - Naknadna umanjenja i primljeni popusti - knjizna odobrenja bez prava na odbitak Federacija BiH - tip dokumenta 06
- 0023 - Naknadna umanjenja i primljeni popusti - knjizna odobrenja bez prava na odbitak Brcko Distriht - tip dokumenta 06
- 0015 - Ispravak odbitka ulaznog poreza sa pravom na odbitak PDV - tip dokumenta 07

Izmenjeni su poreski statusi koji su bili u upotrebi:

- 0110 - izmenjen tip dokumenta sa 05 na 08
- 0503 - izmenjen tip dokumenta sa 05 na 09
- 0520 - izmenjen tip dokumenta sa 05 na 09

U delu e-Isporuke izmenama je takođe predviđeno dodavanje novih tipova dokumenata kao i izmena postojećih. Tip dokumenata - je mogao imati vrednosti od 01 do 05, a posle izmena, Tip dokumenta - može imati vrednosti od 01 do 09.

Tip dokumenta 05 - Ostalo (Račune za usluge izvršene stranoj osobi itd), promenio se i glasi - Račune za usluge izvršene i primljene od strane osobe

Dodati su novi tipovi dokumenata:

- 06 - umanjenje PDV po PDV-SL-2 obrascima
- 07 - Manjak (sve vrste manjka iz člana 11. Pravilnika)
- 08 - Izvršene donacije
- 09 - Ostalo

Izmene su rešene definisanjem novih poreskih statusa:

- 1300 - Manjak po clanu 11. Pravilnika - tip dokumenta 07
- 1050 - Izvrsene donacije - tip dokumenta 08

Izmenjeni su poreski statusi koji su bili u upotrebi:

- 1200 - izmenjen tip dokumenta sa 05 na 09
- 1210 - izmenjen tip dokumenta sa 05 na 09
- 1632 - izmenjen tip dokumenta sa 05 na 06
- 1633 - izmenjen tip dokumenta sa 05 na 06
- 1634 - izmenjen tip dokumenta sa 05 na 06

Izmene se nalaze u kumulativnoj podršci k2023 i podršci za difoltni šifarnik poreskih statusa za Bosnu i Hercegovinu pod_psbh

Bitno je naglasiti da primena pravila po novom tehničkom uputstvu počinje sa podnošenjem okobarskih elektronskih evidencija. Nephodno je da se posle predaje evidencija za septembar puste kumulativana i podrška za poreske statuse BIH kako bi izmene bile implementirane u program.

PODRŠKU ZA PORESKE STATUSE BIH TREBA PUSTITI TEK POSLE PREDAJE EVIDENCIJA ZA SEPTEMBAR (ILI POSLE 20.10.2023)!

eFaktura – dorade (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 523 od 19.09.2023.godine

---eFaktura - dorade ---

U okviru programskog segmenta E_FAKTURA izvršene su sledeće programske dorade:

1. Omogućeno je slanje popusta na nivou fakture (polje na SEF-u 'smanjenje naknade'). Procenat popusta se unosi na opcijama obrade fakture u polju 'procenat popusta'. Ovako unet popust primenjuje se na sve stavke fakture. Prema pravilima SEF-a popust na nivou fakture se iskazuje samo u iznosu.

2. Uvedeno je preciznije izračunavanje iznosa maloprodajne fakture vezano za situacije kada se vrši izdavanje eFakture za promet izvršen preko ESIR-a na zahtev kupca korisnika javnih sredstava. Uskladjivanje sa iznosima izračunatim prema pravilima eFiskalizacje vrši se preko iznosa rabata na eFakturi. Za ovu funkcionalnost neophodna je postavka parametra AUTO_KORIGOVANJE_PDV na vrednost 'M' za ovu vrstu eFaktura (fakture i avansni računi iz objekta maloprodaje). Za postavku je potrebno kontaktirati InfoSys.

3. Omogućen je unos iznosa za zaokruživanje uplate. Iznos za zaokruživanje moguće je uneti u okviru programskih opcija Avans (opcija menija Robno/Avansni računi) i Faktura (opcija menija Robno/Fakture-Računi). Iznos se unosi preko opcije F7 – fakturni trošak i može imati vrednost od -1 do 1 RSD.

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci K2023.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 519 od 01.06.2023.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2023_2.pdf

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.03.2023.god - 31.05.2023.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2023 i J2023 za verziju programa V2023.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 522 od 01.09.2023.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2023_3.pdf

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.06.2023.god - 31.08.2023.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2023 i J2023 za verziju programa V2023.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

eFaktura - Kosovo (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 521 od 10.07.2023.godine

---eFaktura - Kosovo---


U skladu sa poslednjim tumačenjima vezano za primljeni avans od kupca sa Kosova i za promet robe kupcu sa Kosova, koji je registrovan na SEF, uradjene su sledeće programske dorade:

1. Otvoren je novi PSTS 1913 - Izdati avansni racun za promet izvršen na Kosovo, gde je poreska kategorija za elektronske fakture O - nije predmet oporezivanja PDV.
2. Na PSTS 1012 - Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobodjenje sa pravom odbitka PDV cl. 24. Kosovo, izmenjena je PDV kategorija sa Z na O.

Programska dorada se nalazi u podršci POD_PSTS.

Izmene na SEF-u (verzija 3.4) (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 520 od 20.06.2023.godine

---eFaktura - izmene na SEF-u (verzija 3.4)---

U skladu sa najavljenim izmenama na SEF-u (ažuriranje na verziju 3.4 od 27.06.2023.), uradjene su potrebne programske dorade u vezi sa slanjem u pojedinačnu evidenciju PDV.

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci K2023.

eFaktura - izmene na SEF-u (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 518 od 8.5.2023.godine

---eFaktura - izmene na SEF-u (verzija 3.3)---


U skladu sa izmenama na SEF-u (ažuriranje na verziju 3.3), uradjene su sledeće programske dorade:

1. Izmene u vezi sa automatskim slanjem u pojedinačnu evidenciju PDV

Izvršeno je uskladjivanje sa izmenama koje su u okviru nove verzije SEF-a :
- uvedeno je slanje godine na koju se PDV evidencija odnosi,
- identifikator lica koje vrši promet – za korisnike javnih sredstava šalju se PIB i JBKJS,
- polje 'datum evidentiranja' – upisuje se datum evidentiranja u pojedinačnoj evidenciji PDV,
- uvedeno je slanje obračunatog PDV posebno po stopi od 20% i od 10%.

2. Omogućeno je izdavanje knjižnog odobrenja na avansne račune

U okviru programske opcije Avansni računi (opcija menija Robno/Avansni računi) omogućen je unos tipa dokumenta 381 – Knjižno odobrenje. Preporuka je da se, prilikom unosa knjižnog odobrenja na avansni račun u programu, broj dokumenta dodeli dodeljivanjem ekstenzije 'S' na izvorni broj avansnog računa (npr. ukoliko se na avansni račun broj A230005 daje knjižno odobrenje, preporuka je da broj knjižnog odobrenja bude A230005S). Postupak unosa knjižnog odobrenja na avansni račun i slanja eFakture isti je kao i za izdavanje knjižnog odobrenja na fakturu.

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci K2023.

eFaktura - podaci o kupcu i prodavc (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 517 od 28.4.2023.godine

---eFaktura - podaci o kupcu i prodavcu---

Na sajtu Ministarstva objavljen je dokument sa detaljima nove ispravke https://www.efaktura.gov.rs/view_file.php?file_id=340&cache=sr. Nove ispravke su trenutno implementirane na demo SEF, nije poznato kada će biti uvedene i na produkcioni SEF. Jedna od stavki je 'Izjednačavanje izgleda PDF i XML vezano za podatke pošiljaoca i primaoca – PDF koristi podatke o primaocu i pošiljaocu isključivo iz XML datoteke'.

Do sada su se ovi podaci prikazivali na osnovu registracionih podataka korisnika SEF-a. Kako će ovo biti izmenjeno, preporuka je da proverite i po potrebi dopunite/ispravite podatke u matičnim podacima i u šifarniku komitenata, kako zbog nepotpunih podataka kupci ne bi odbijali eFakture.

Standardno se iz programa podaci povlače na sledeći način:

1. Podaci o kupcu/primaocu eFakture:

Podaci o kupcu povlače se iz šifarnika Kupaca/Dobavljača (opcija menija Šifarnici/Komitenti/Kupci-Dobavljači). Naziv kupca na SEF-u povlači se iz polja 'Fakturni naziv' ukoliko je popunjeno, u suprotnom iz polja 'Naziv'. Adresa kupca povlači se iz polja 'Ulica', 'Broj', 'Posta', 'Mesto'. Za prikaz podataka iz polja 'Fakturni naziv' neophodno je instalirati kumulativnu podršku k2023.

2. Podaci o prodavcu/pošiljaocu eFakture:

Podaci o pošiljaocu eFakture povlače se iz matičnih podataka (opcija menija Servis/Matični podaci). Na PDF-u se prikazuju podaci iz polja 'Naziv preduzeća', 'PIB', 'Matični broj', 'Adresa', 'Poštanski broj', 'Mesto', 'Tekući račun' i 'Podračun'. Ukoliko se u jednom polju (tekući račun ili podračun) unosi više tekućih računa, podaci se odvajaju zarezom.

Prilikom slanja eFakture, podaci o pošiljaocu eFakture (PIB, matični broj, tekući račun, GLN prodavca, naziv, adresa...) povlače se iz matičnih podatka sa pozicije (F3) i programskog segmenta (Poslovni sistem preduzeća, Komercijala, Spoljna trgovina...) na kom se nalazite u trenutku slanja eFakture ili kreiranja XML fajla eFakture (ukoliko ne vršite automatsko slanje eFakture iz programa).

Neophodno je da proverite i dopunite matične podatke na svim pozicijama i svim prograskim segmentima sa kojih vršite slanje eFaktura, kako biste bili sigurni da će se na eFakturi naći tačni i potpuni podaci. Matični podaci nalaze se na opciji menija 'SERVIS/Matični podaci'.

Ukoliko izvršite izmene u matičnim podacima, neophodno je izaći i ponovo ući u program na svim radnim stanicama (tek nakon ovoga, izmena u matičnim podacima ima uticaj na formiranje eFaktura).

Preuzimanje dosadašnjih programskih dorada možete izvrštiti instalacijom podrški k2023 i j2023. Podatke o svim programskim doradama možete naći u okviru sistema obaveštenja u programu ili na stranici https://www.infosys.rs/podrska/obavestenja.php .

Najavljene izmene PDV evidencija (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 515 od 13.4.2023.godine

--- Najavljene izmene PDV evidencija ---
(E_FAKTURA)

Ministarstvo finansija je putem e-mail-a i na sajtu https://www.efaktura.gov.rs/vesti/51 obavestilo o planiranim izmenama u okviru Pojedinačne i Zbirne evidencije PDV na SEF-u ( Specifikacija planiranih izmena PDV evidencija na SEF-u).

Najavljene izmene u vezi sa automatskim slanjem u Pojedinačnu evidenciju PDV će biti implementirane u programu (dorade su u toku) i korisnici ce moći da ih preuzmu instalacijom kumulativne podrške kada dorade budu gotove. Dorade će biti potrebne od trenutka kada SEF bude ažuriran na novu verziju 3.3.

Za sada nije poznat tačan datum kada će ove izmene biti uvedene na SEF-u. Iz kontakt centra eFaktura (011-7777-600) smo dobili informaciju da će najverovatnije biti oko 01.05.2023. Potrebno je da pratite vesti na sajtu Ministarstva https://www.efaktura.gov.rs/vesti/51 kako biste pravovremeno videli kada bude ažurirana verzija SEF-a, kao i da se upoznate sa izmenama u formi i propisanim načinom unosa Pojedinačne i Zbirne evidencije PDV kada budu objavljene.

Novim obaveštenjem ćemo vas izvestiti kada dorade budu u podršci i spremne za instalaciju.

S poštovanjem,
InfoSys

OBAVEŠTENJE - RAD NA PRAZNIK (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 516 od 13.4.2023.godine

--- RAD NA USKRŠNJE PRAZNIKE ---

Infosys neće raditi tokom Uskršnjih praznika:
petak, subota, nedelja i ponedeljak.

Ukoliko budete imali potrebu za hitnom intervencijom, pošaljite nam mejl na office@infosys.rs, sa preciznim opisom problema, eventualno i sa slikom ekrana.

Za ponedeljak smo obezbedili dežurstvo u periodu 08.00 - 14.00 časova.

E_FAKTURA - DORADE (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 514 od 13.3.2023.godine

--- eFaktura - programske dorade ---

Omogućeno je difoltno podmetanje osnova oslobodjenja:

a) U slučaju kada pošiljalac nije u sistemu PDV omogućeno je difoltno postavljanje osnova oslobodjenja za sve eFakture preko parametra PDV_OBVEZNIK (opcija glavnog menija Sistem/Parametri/Parametri). Opis postavke je naveden u uputstvu parametra.

b) U slučaju kada postoje oslobodjenja u pojedinim situacijama, difoltni osnov je moguće definisati preko tipa artikla (opcija glavnog menija Šifarnici/Artikli/Tipovi artikala/usluga). U polje osnov je potrebno upisati osnov oslobodjenja (npr. ukoliko je za prefakturisane troškove definisan tip artikla sa poreskim statusom 0004, u osnov se unosi osnov oslobodjenja koji odgovarara navedenom poreskom statusu, npr. PDV-RS-17-4-2). Ukoliko se prilikom slanja eFakture unese drugi osnov oslobodjenja (opcija Okruženje/E-fakture/Osnovi oslobodjenja), taj osnov će biti poslat na konretnoj eFakturi, u suprotnom šalje se osnov definisan u tipu artikla.

Takodje, omogućeno je isključiti kontrolu saglasnosti datuma fakture i datuma prometa prilikom slanja eFakture. Preporuka je da se kontrola isključi samo u situacijama kada je to potrebno (npr. kada se prilikom izdavanja nove fakture nakon storniranja fakture izdaje račun koji se knjiži u tekućem poreskom periodu, a promet se odnosi na neki raniji poreski period). Postavka se definiše parametrom LISTA_VP za namenu EF_DATUMBEZKONTROLE, prema uputstu opisanom u parametru.

Dorade se nalaze u podrškama k2023 i j2023.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 513 od 02.03.2023.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2023_1.pdf

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.12.2022.god - 28.02.2023.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2023 i J2023 za verziju programa V2023.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

OBRAZAC PD (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 512 od 28.2.2023.godine

--- OBRAZAC PD ---

U skladu sa poslednjim izmenama zakona, urađeno je odgovarajuće programsko rešenje.
Izmenjen je Obrazac PD Prijava za utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica.

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci zPPDCG22.

ZR - OBRASCI ZA ZAVRSNI RAČUN (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 511 od 13.2.2023.godine


--- OBRASCI ZA ZAVRSNI RAČUN ---

U skladu sa poslednjim izmenama zakona, urađeno je odgovarajuće programsko rešenje.

Obrasci za završni račun nalaze se na opciji menija Finansijsko/Obrasci/Obrasci za završni račun.

Pre same izrade obrazaca, potrebno je izvršiti odgovarajuća podešavanja i kontrole:

a) Uneti konta ispravke vrednosti u kontnom okviru, opcija Šifarnici/Kontni okvir/Tabela. Za svaki konto nabavne vrednosti potrebno je uneti odgovarajući konto ispravke vrednosti u polju 'konto_isp'.
Na primer za konto nabavne vrednosti 02200, njegov konto ispravke vrednosti je 02920. U kontnom planu na kontu 02200 u polju ‘konto_isp’ treba uneti konto 02920.
Za konto nabavne vrednosti 02300, njegov konto ispravke vrednosti je 02930. U kontnom planu na kontu 02300 u polju ‘konto_isp’ treba uneti konto 02930.

b) U kontnom okviru proveriti da li su dobro popunjena polja 'akt_pas' i 'dug_pot'. Polje 'akt_pas' označava da li je konto aktivan ili pasivan. Ako je konto aktivan uneti slovo A, ako je pasivan uneti slovo P. Polje 'dug_pot' označava da li je konto dugovni ili potražni, ako je dugovni uneti slovo D, ako je potražni uneti slovo P. 

Po otvaranju opcije, Finansijsko/Obrasci/Obrasci za završni račun na levoj strani ekrana ćete pronaći 3 sekcije:

- Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula
- Obrasci
- Podešavanja

1) Potrebno je pokrenuti kontrolu iz sekcije 'Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula', koja će vam ukazati na eventualne nelogicnosti i neusaglašenosti u finansijskom knjigovodstvu.

2) Obrasci. U okviru sekcije obrasci, klikom na odgovarajući obrazac dobijamo mogućnost kreiranja, tabelarnog pregleda ili štampe kreiranog obrasca.

a) Kreiranje obrazaca

Izborom opcije otvara se dijalog na kom je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti ponudjene podatke o:

(1) Vrstama promena koje su korišćene za zaključna knjiženja, početno stanje, knjiženje PDV prijave. Na primer, ukoliko u dijalogu ponudjena vrsta promene za početno stanje 9901, a u nalogu početnog stanja je zadata vrsta promene 99, potrebno je u parametru izmeniti vrstu promene za PS na 99. Postavka parametara za VP za zaključna knjiženja i za početno stanje  inicijalno se vrši na opciji Finansijsko/Nalozi/Okruzenje/Parametri.
Polje vrsta promene za zatvranje poreske prijave treba da bude prazna.

(2) Izbor perioda i načina formiranja kolona obrasca. Inicijalno su ponudjene odgovarajuće vrednosti, ali ih je moguće, po potrebi, izmeniti. Period treba da bude usaglašen sa načinom formiranja kolone, odnosno ukoliko se kolona formira na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva u tekućoj godini i period treba da se odnosi na tekuću godinu.

Primer izbora načina formiranja kolona za bilans stanja za 2022. godinu:

* kolona 001(početni datum je 01.01.2022. krajnji datum je 31.12.2022.) -  nacin 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekuaoj godini, bez stavova zakljuenih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 002(početni datum je 01.01.2022. krajnji datum je 31.12.2022.) -  nacin 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekuaoj godini, bez stavova zakljuenih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 003(datum je prazan) -  nacin 0012 - Neto
* kolona 004(početni datum je 01.01.2022. krajnji datum je 31.12.2022.) - 0002 – Formiranje kolone na osnovu podataka iz početnog stanja u FK u tekućoj godini. Ukoliko je bilo korekcije početnog stanja za prethodnu godinu, podatke je potrebno upisati direktno u tabelarnom pregledu obrasca.
 
b) Tabelarni pregled
Po kreiranju obrasca, u tabelarnom pregledu je moguće, ukoliko je potrebno, uneti odgovarajuće izmene. Za formiranje APIF FI datoteke za učitavanje u aplikaciju APIF-a potrebno je kliknuti na ikonicu u dnu pregleda 'APIF FI', i potom odrediti lokaciju i naziv pod kojim ćemo snimiti fajl.
Nakon ovog koraka imaćete spreman fajl za učitavanje u aplikaciju.

c) Štampa obrazaca
Formirane obrasce je moguće odštampati.

NAPOMENA: TEST UČITAVANJA OBRAZACA U APIF NIJE URAĐEN, JER NEMAMO MOGUĆNOST TESTIRANJA UČITAVANJA OBRAZACA.

SEF-Izmene-pojedinačna eviden.PDV (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 510 od 9.2.2023.godine

--- SEF - Izmene - pojedinačna evidencija PDV ---

Na osnovu objavljenog "Uputstva o elektronskom evidentiranju obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura" na stranici Ministarstva www.efatkura.gov.rs (link dokumenta https://www.efaktura.gov.rs/tekst/1679/elektronsko-evidentiranje-obracuna-pdv-a-u-sistemu-elektronskih-faktura.php) uradjene su sledeće izmene prilikom automatskog slanja u Pojedinačnu evidenciju PDV iz programa:

1. Za tipove dokumenata koji se odnose na interni obračun PDV (tipovi P11, P16, P21, P26) izmenjeno je da je pravac dokumenta ulazni bez navodjenja statusa prava odbitka PDV. (str. 16 dokumenta iz linka)
2. Za tipove dokumenata koji se odnose na interni obračun PDV (tipovi P11, P16, P21, P26) izmenjeno je da se prilikom automatskog slanja iz PDV dokumenata u polje "Broj povezanog dokumenta" upisuje broj PDV dokumenta sa zaglavlja dokumenta. Prilikom slanja iz KIR, upisivaće se podatak iz polja "Izvorni dokum.". (str. 18 dokumenta iz linka)
3. U polje "Ukupan iznos naknade" za sve tipove dokumenata, osim za tipove P11, P16, P21, P26, upisuje se iznos oporezive osnovice uvećan za PDV (u iznos ne ulaze iznosi na koje nije obračunat PDV). (str. 18–19 dokumenta iz linka)

Napominjemo da je neophodno da se upoznate sa propisima u vezi sa Elektronskim evidentiranjem obračuna PDV u okviru sistema elektronskih faktura, kao i sa navedenim uputstvom. Takodje, potrebno je i da proverite podatke nakon automatskog slanja iz programa.

Preporučujemo da proverite da li imate pristup sekcijama Pojedinačna evidencija PDV i Zbirna evidencija PDV na portalu SEF - pristup je moguć samo za korisnike kojima su dodeljena administratorska ovlašćenja.

Detaljnije uputstvo oko automatskog slanja iz programa možete naći u okviru sistema obaveštenja - obaveštenja broj 507, ili na stranici https://www.infosys.rs/podrska/obavestenja.php.

Dorade se nalaze u kumulativnoj podršci k2023.

eFakure - MATIČNI PODACI (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 509 od 2.2.2023.godine

---eFakture - matični podaci---

Prilikom slanja eFakture, podaci o pošiljaocu eFakture (PIB, matični broj, tekući račun, GLN prodavca, naziv, adresa...) povlače se iz matičnih podatka sa pozicije (F3) i programskog segmenta (Poslovni sistem preduzeća, Komercijala, Spoljna trgovina...) na kom se nalazite u trenutku slanja eFakture ili kreiranja XML fajla eFakture (ukoliko ne vršite automatsko slanje eFakture iz programa).

Neophodno je da proverite i dopunite matične podatke na svim pozicijama i svim prograskim segmentima sa kojih vršite slanje eFaktura, kako biste bili sigurni da će se na eFakturi naći tačni i potpuni podaci.

Matični podaci nalaze se na opciji menija "SERVIS/Matični podaci".

Ukoliko izvršite izmene u matičnim podacima, neophodno je izaći i ponovo ući u program na svim radnim stanicama (tek nakon ovoga, izmena u matičnim podacima ima uticaj na formiranje eFaktura).

S poštovanjem,
InfoSys

SEF – Pojedinačna evidencija PDV (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 507 od 31.01.2023.godine

--- SEF – Pojedinačna evidencija PDV ---

Iz Infosys programa je moguće automatsko slanje dokumenata u Pojedinačnu evidenciju PDV na SEF-u, uz programski segment E_FAKTURA. Zbirnu evidenciju PDV nije moguće automatski poslati iz programa, već se evidencija isključivo ručno unosi.

Pre slanja dokumenata u pojedinačnu evidenciju PDV, potrebno je da se upoznate sa propisima koji regulišu vodjenje posebne evidencije PDV na SEF-u, kako biste utvrdili u kojim slučajevima i na koji način postoji obaveza vodjenja ove evidencije, kao i koji su rokovi za unos podataka u evidenciju.

Za sada ne postoje precizna uputstva o načinu popunjavanja podataka u okviru Pojedinačne evidencije PDV, stoga je neophodno da nakon slanja iz programa proverite da li je dokument u evidenciju unet na odgovarajući način. Ukoliko dokument, shodno Vašem tumačenju, nije iskazan na odgovarajući način, u okviru SEF-a isti možete korigovati ili poništiti/otkazati i uneti dokument direktno na SEF-u.

Slanje u pojedinačnu evidenciju PDV je moguće iz sledećih opcija u programu: Avans, Faktura, PDV dokumenta, KIR, kao i iz obračuna komunalnih usluga u okviru programskog segmenta Komunalni sistem.

1) Iz opcija Faktura (Robno/Fakture-Računi), Avans (Robno/Avansni računi) ili PDV dokumenta (PDV/ PDV Dokumenti) slanje se vrši na sledeći način:

- Na zaglavlju dokumenta u polje „Tip eF“ (odnosno „Tip dok. u PDV dokumentima) potrebno je uneti tip dokumenta (380 - Komercijalna faktura, 381 - Knjižno odobrenje, 383 - Knjižno zaduženje, 386 - Avansna faktura, P11 - Interni račun za promet stranih lica, P21 - Drugi interni obračun za promet, P16 - Interni račun za avanse stranih lica, P26 - Drugi interni obračun za avanse).
- Slanje u Pojedinačnu evidenciju PDV vrši se na dijalogu za obradu odabirom opcije „Poslati PE PDV eFakt“.
NAPOMENA: Iz PDV dokumenata je moguće slanje samo ukoliko se stavke odnose na jednog komitenta i ukoliko je isti poreski status (uslov za poreski status se odnosi na interni obračun PDV), preporuka je da je i isti broj dokumenta. Neophodno je da pri unosu dokumenata vodite računa o ovim ograničenjima.
2) Iz opcije KIR (opcija menija PDV/KIR (KIF) – izdati PDV) slanje se vrši sa opcije Okruženja/E-fakture/Monitor e-faktura. Na dijalogu se zadaju odgovarajući filteri. Na dobijenom pregledu inicijalno će biti prikazana poslata dokumenta. Potrebno je odabrati opciju filtera sa leve strane: „Sve“ ili „Neposlate“. Nakon što se pozicioniramo na dokument koji hoćemo da pošaljemo u pojedinačnu evidenciju PDV, potrebno je kliknuti na ikonicu „u PE EF“ (ili opcija Okruženja – Slanje u PE EF). Otvoriće se dijalog za unos tipa dokumenta koji šaljemo. Potrebno je uneti odgovarajući tip za odabrani dokument: 380 - Komercijalna faktura, 381 - Knjižno odobrenje, 383 - Knjižno zaduženje, 386 - Avansna faktura, P11 - Interni račun za promet stranih lica, P21 - Drugi interni obračun za promet, P16 - Interni račun za avanse stranih lica, P26 - Drugi interni obračun za avanse. Nakon toga kliknuti na „OK“ kako bi se izvršilo slanje u Pojedinačnu evidenciju PDV.

NAPOMENA: Slanje iz KIR ima primenu u situacijama kada dokument koji je potrebno iskazati u Pojedinačnoj evidenciji PDV nije unet kroz neku od opcija: Faktura (Robno/Fakture-Računi), Avans (Robno/Avansni računi) ili PDV dokumenta (PDV/ PDV Dokumenti) - npr. kada ste uneli nabavku sa internim obračunom PDV kroz opciju TV kalkulacija, Dokumenta osnovnih sredstava i sl. Slanje se vrši pojedinačno po svakoj stavci (redu) iz KIR-a i nije moguće iskazati umanjenje za povezani avans. Stoga, ukoliko ste npr. preko opcije Dokumenta osnovnih sredstava uneli nabavku po članu 10. ZOPDV sa internim obračunom PDV i povezanim avansom (takođe sa internim obračunom PDV), nakon slanja u Pojedinačnu evidenciju iz KIR-a u evidenciji će biti isakazan samo podatak o ukupnom iznosu računa bez umanjenja PDV za povezani avans. Umanjenje za PDV po povezanom avansu je potrebnu uraditi direktno na SEF-u izborom odgovarajuće opcije.


U nastavku je kratko objasnjenje načina na koji se popunjavaju odredjena polja evidencije pri automatskom slanju iz programa. Napominjemo da je popunjavanje izvršeno isključivo na osnovu naših saznanja i u nedostatku odgovarajućih propisa, i neophodno je da izvršite proveru i utvrdite da li je dokument upisan i u skladu sa Vašim tumačenjima:

- Polja „Ukupan iznos naknade“, „Osnovica prometa po stopi 20%“, „Osnovica prometa po stopi 10%“, „Ukupan iznos“ – iz programa sa šalje iznos osnovice oporezivog prometa (ukoliko na fakturi postoje stavke koje su oslobodjene obračuna PDV, njihov iznos neće biti iskazan u ovim poljima).
- Polje „Obračunati PDV“ – ukupan iznos PDV umanjen za iznos PDV po povezanom avansu. Umanjenje za povezani avans je uvedeno na opciji Faktura i PDV Dokumenti. Ukoliko ste ranije slali dokumenta sa avansnim zatvaranjem u pojedinačnu evidenciju, neophodno je da ih otkažete i ponovite slanje iz programa kako bi iznos PDV bio umanjen za iznos PDV u povezanom avansu (korekciju možete uraditi i direktno na portalu SEF). Pri slanju iz opcije KIR nije moguće slati dokumenta sa prikazom avansnog zatvaranja.
- Pravac dokumenta – za sve tipove dokumenata se postavlja „Izlazni“ (i za dokumenta sa internim obračunom PDV koja nastaju po osnovu ulaznih računa – razlog je što u slučaju odabira opcije „Ulazni“ trenutno ne postoji mogućnost definsanja kategorije „Pravo na odbitak PDV“).

Napominjemo još jednom da je, zbog čestih izmena na portalu SEF kao iz usled nedostatka Pravilnika koji regulišu ovu temu, neophodno da provertite podatke u okviru Pojedinačne evidencije PDV. Takodje, na osnovu informacija koje smo dobili od konsultantskih kuća, očekuje se izmena ovog dela Internog tehničkog uputstva kao i donošenje Pravilnika koji će regulisati način unosa podataka u Pojedinačnu evidenciju PDV. Preporuka je da pratite da li će u narednom periodu biti izmene propisa po ovom pitanju.

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci k2023.

m_Fakture - GREŠKA PRILIKOM SLANJA (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 508 od 1.2.2023.godine

---eFakture – Greska prilikom slanja---

31.01.2023. je došlo do zastoja u radu SEF-a https://www.efaktura.gov.rs/vest/1663/obavestenje-korisnicima-sistema-elektronskih-faktura.php

Neke poslate fakture su dobile status „Greška“ (Greška prilikom slanja). Dešava se da kupac dobije ovakvu fakturu sa statusom greške i porukom: "Došlo je do greške, molimo kontaktirajte prodavca".

Preporuka korisničke podrške SEF-a (011/7777-600) je da se neko vreme sačeka, možda fakture dobiju status poslate.

Takođe, možete probati da otkažete fakture sa statusom greške i ponovite slanje istih.

S poštovanjem,
Infosys

E_FAKTURA - POČETAK RADA (JOB: FIN, ZAD, KOM, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 506 od 04.01.2023.godine

--- E_FAKTURA - pocetak rada ---

Na početku korišćenja sistema elektronskih faktura potrebno je da proverite:

1. Proveriti režim rada eFaktura. Ne sme da bude DEMO
Da bi ste zvanično slali eFakture kupcu potrebno je da vam je u InfoSys-u podešena adresa produkcionog servera.
Za SEF je to efaktura.mfin.gov.rs
Ukoliko niste proveravali, posle slanja prve fakture u 2023. prpoverite da li se nalazi na produkcionom postalu SEF-a.
Slično je i za druge informacione posrednike.

2. Obavezni podaci u programu koji su nepohodni za SEF
Proveriti da li su unete jedenice mere u šifarniku aritkala, PIB-ovi, matični brojevi i JBKJS (JBBK) i tip KJS u šifarniku komitenata, referentni brojevi faktura za KO i KZ, količina 1 za Avansne račune, polje U_CRF u zaglavlju fakture.

3. Kupci traže specifičan XML
Segment E_FAKTURA, InfoSys programa, generiše XML prema UBL 2.1 standardu i prema specifikaciji i mogućnostima SEF-a (portal eFaktura Ministarstva finansija).

Korisnicima programa se povremeno javljaju kupci (Delhaize, Metro, Mercator, DM, ...) sa proširenim zahtevima za formiranje XML-a.
Posebnom parametrizacijom u InfoSys-u je moguće podesiti proširenu strukturu XML-a po zahtevu kupca ukoliko postoje odgovarajuća polja u bazi
i ukoliko je zahtev precizno naveden. npr.:

GLN broj prodavca - proveriti da li je popunjena vrednost "GLN" u matičnim podacima

GLN broj kupca - proveriti da li je popunjena vrednost "GLN kupca" u šifarniku komitenata

GLN broj mesta isporuke - proveriti da li je popunjena vrednost "GLN MI" u šifarniku mesta isporuke (ako mesta isporuke evidentirate u sektoru proveriti polje "GLN" u šifarniku sektora)

GTIN artikla - proveriti da li je za artikal unet barcode u šifarniku artikala

Broj otpremnice - proveriti da li je popunjena vrednost polja "Otpremnica" prilikom obrade fakture

Broj porudžbenice - proveriti da li je popunjena vrednost polja "Broj porudžbenice" prilikom obrade fakture

Drugi zahtevi pojedinih kupaca - podtip dokumenta, interni broj za rutiranje...

4. Ukoliko kupac odbije eFakturu kao nepotpunu
Ukoliko se poslata eFaktura nalazi na SEF-u, a kupac vam je vratio kao neispravnu, najpre proverite da li ste popunili sva prioritetna polja u programu,
koja je taj kupac zahtevao kao proširenje XML-a
GLN broj u maticnim podacima, GLN broj kupca, GLN broj mesta isporuke,...

ELEKTRONSKE FAKTURE - OBAVEŠTENJE (JOB: FIN, ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 504 od 29.12.2022.godine

Kao što je poznato, od 1.1.2023. počinje puna primena sistema elektronskih faktura u Republici Srbiji. Infosys smatra da je punu primenu ovog sistema trebalo odložiti za sve ili za veći deo obveznika. O tome je Udruženje proizvođača softvera Srbije poslalo dopis Ministrarstvu finansija i izdalo saopštenje: https://upss.rs/dopis-mf-za-odlaganje-pune-primene-sistema-e-faktura/ .

Međutim, nadležno Ministarstvo je ostalo pri svom stavu. Infosys se zahvaljuje korisnicima koji su se blagovremeno upoznali sa sistemom elektronskih faktura, instalirali Infosys programsko rešenje, obučili se za njegovo korišćenje i realizovali probni rad. Neki korisnici su sproveli i poželjne organizacione izmene, kako bi se bolje prilagodili novoj praksi. Korisnici koji nisu završili ovaj proces, trebalo bi da to učine što pre. Infosys će imati dežurstvo 2. i 3. januara u vremenu od 9.00 - 14.00, tako da korisnici koji tada budu radili, mogu da nam se obrate za završetak predviđene procedure od strane Infosys-a.

Naravno, uspešno funkcionisanje celog sistema zavisi od više faktora, a Infosys je odgovoran samo za svoje programsko rešenje.

Takođe, brojne nove situacije se mogu pojaviti u toku pune primene. Između ostalog, uzroci mogu biti:
- Izmene ključnih zakona koji su doneti tokom ovog meseca i prilagođavanje rešenja u praksi tim propisima.
- Tehničke izmene u samom SEF-u, kao i njegova stabilnost, dostupnost i performanse u toku pune primene.
- Zahtevi vaših kupaca, prvenstveno velikih sistema.
- Organizacione izmene koje se mogu nametnuti, kao što su razdvajanje evidencije otpremnica i faktura za korisnike koji su izdavali jedan objedinjeni dokument koji je i pratio robu i predstavljao račun.

Pored sistema elektronskih faktura, u januaru će naši korisnici imati potrebu za intenzivnom podrškom i u drugim oblastima (smena poslovne godine sa svim poslovima koji se rade u tom periodu). Infosys ima značajne kadrovske, komunikacione i druge resurse da pruža podršku svojim korisnicima, čak i u takvim uslovima. Međutim, ti resursi su svakako ograničeni, tako da može doći do određenog čekanja u toj podršci. Pored toga, moguće je da sve telefonske linije u nekim periodima budu zauzete. Iz tog razloga, molimo korisnike za razumevanje i strpljenje.

Takođe, podsećamo sve korisnike da postoji pisano i video uputstvo koje opisuje Infosys programsko rešenje za sistem elektronskih faktura, ali i za druge programske teme (opcije "Uputstva" i "Video uputstva" na levoj strani ekrana nakon ulaska u programa).

Potrebno je i da kontinuirano pratite naša obaveštenja kroz Infosys sistem obaveštenja ili na našem sajtu www.infosys.rs, tamo će biti opisana rešenja za neke tipične probleme koji se mogu javiti u radu sa eFakturama.

PRVE RADNJE U 2023. GODINI (JOB: ALL, FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 505 od 31.12.2022.godine

ŽELIMO VAM SREĆNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE.

DEŽURSTVO 1. 2. i 3. januara:
--------------------------
Obaveštavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2022.god. u sredu 04.01.2023.god.
Za hitne i kraće intervencije smo obezbedili dežurstvo 1., 2. i 3. januara od 09 do 14 sati, tako da, ako postoji potreba, možete pozvati našu kancalariju u Užicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------

PRATITE SVA NAŠA OBAVEŠTENJA O e-FAKTURAMA


*** PRVE RADNJE (KORACI) u 2023. GODINI ***
PRE SVEGA 2022.GODINA (Info2021)
--------------------------------
1 - Potrebno je prvo da sredite robno-materijalno u 2022. godini
Podsećamo Vas da u robnom-materijalnom treba da odradite:
- sva knjiženja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viškove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

POTOM RADNJE U NOVOJ, 2023. GODINI (Info2023)
---------------------------------------------
2 - Uradite prenos šifarnika i početnih stanja u 2022.godinu

Skrećemo pažnju na veoma važne prve radnje (prve korake) koje treba da obavite u programu za 2023, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje]:

1. Prepis šifarnika
Šifarnici se mogu prepisati (povući) iz 2022. godine sa ili bez brisanja postojećeg šifarnika u 2023. godini, sa uskladjivanjem sa 2022.godinom.

2. Prepis početnih stanja
Početna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obično se prvo urade samo kupci i dobavljači, a kasnije ostalo.

--- video uputstva ---
Na levoj strani ekrana nakon ulaska u Infosys program je opcija "Video Uputstva" gde možete pogledati video uputstva za neke od ovde opisanih radnji. Takođe link za video uputstva su i u okviru ovog obaveštenja pri vrhu.

Pošto šifarnici i početna stanja mogu da utiču na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... važno je da znate da kvalitet ovog Vašeg obavljenog posla može uticati na tačnost izrade dokumenata kao što su: fakture, otpremnice, gotovinski računi, ... Zato Vam preporučujemo da posebno obratite pažnju na prepis šifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog početnog stanja, itd ... kao i da prekontrolišete svoje prve izradjene dokumente u 2022. godini (fakture, otpremnice, gotovinske račune, predračune, ...).


--- Početni brojevi dokumenata ---

Obratite pažnju na početne brojeve robnih dokumenata u 2022.godini u smislu broja cifara sa vodećim nulama i prefiskom za poslovnu godinu zbog e-faktura. Na primer ako u poslovnoj godini očekujete da ćete imati više od 9,999 a manje od 99,999 kalkulacija onda početni broj treba da bude "23-00001" a ne recimo "0001". I tako za svaku vrstu dokumenata, a vodeći računa o predviđenoj maksimalnoj dimenziji broja. U slučaju brojeva faktura obratite pažnju da kontrolni broj i crtica, kao i slovo "S" za stornirane fakture, ulaze u ukupan broj znakova te da ukupan broj znakova u broju obradjene fakture ne sme da predje 10. Zbog predstojećeg elektronskog fakturisanja broj fakture mora biti jedinstven u više godina, pa i na to takođe obratite pažnju i obratite nam se za konsultacije i pogledajte naša obaveštenja na temu E_FAKTURA. Da ne bi došlo do preklapanja brojeva raznih vrsta robnih dokumenata (kalkulacije, fakture, otpremnice, ostali dokumenti, ...) razmislite o uvođenju opsega brojeva kao i o eventualnom uvođenju početne slovne oznake "A" na primer za avansne račune.
U Infosys programu postoji parametar "PRVI_BR_DOK" (Opcija "Servis / parametri / parametri") čijim podešavanjem se može postići da se prvi broj dokumenta automatski dodeli na željeni način.

CENOVNIK INFOSYS PROGRAMA I USLUGA (JOB: ALL, FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 503 od 28.12.2022.godine

Poštovani korisnici,

Od 1.1.2023. godine Infosys će na svom sajtu www.infosys.rs postaviti novi cenovnik programa i usluga.

Napomena: Ugovorene cene koje su vezane za PBZ (prosečna bruto zarada u Srbiji) ostaju nepromenjene.

Izmena stope doprinosa za PIO (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 501 od 22.12.2022.godine

--- Zamena stope doprinosa za PIO u segmentu Obračun zarada ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu stope doprinosa, potrebno je uraditi odgovarajuća podešavanja (izmenu) stope za obračun i isplatu doprinosa za PIO.

Zamenu podataka je potrebno izvršiti kroz sledeće korake:
1. Arhiviranje postojećih stopa poreza i doprinosa;
2. Izmena šifre doprinosa 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca: izmena stope za obračun i stope za isplatu;
3. Izmena šifre doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog (ovaj korak sprovode korisnici koji imaju obračun za preduzetnika ili osnivača koji nije osiguran po drugom osnovu i nije u radnom odnosu u svom društvu): izmena stope za obračun i stope za isplatu.

Zamena stopa:

1. Arhiviranje postojećih stopa poreza i doprinosa:

Pre startovanja zamene podataka, a zbog potrebe ponavljanja nekog od prethodnih obračuna, potrebno je izvršiti arhiviranje stopa poreza i doprinosa.

a) Arhiviranje stopa nalazi se na meniju Zarada /Parametri obračuna/ Stope poreza i doprinosa/ Okruženje/ Promena stopa za obračun - definisanje datuma. Po pozivanju opcije na dobijenom dijalogu neophodno je definisati datum promene stopa za obračun. Potvrdom na "Ok" vrši se arhiviranje stopa koje se primenjuju do unetog datuma arhive i automatsko kopiranje stopa za primenu od unetog datuma. Nakon arhiviranja/kopiranja neophodno je vršiti izmene stopa prema pravilu primene po novom Zakonu. Obračun poreza i doprinosa sa datumom isplate koji je jednak ili je veći od unetog datuma biće po novim stopama koje definišete.

b) Na opciji menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Pregled arhive stopa za obračun zarada, postoji pregled svih datuma početka važenja za koje je izvršeno arhiviranje. Po potrebi, moguće je izvrštiti brisanje stopa iz arhive za odabrani datum. Brisanje se vrši na opciji Zarada/ Parametri obračuna/ Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Dodatne opcije/Brisanje stopa po datumu. Po unosu željenog datuma za brisanje biće obrisane sve stope za definisan datum.


2. Izmena šifre doprinosa 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca:

a) Zamena "stope za OBRAČUN" doprinosa za PIO na teret poslodavca -
šifra 931 (sa stare stope 11% na novu stopu 10%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 931 - Doprinos za
PIO na teret poslodavca (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za obracun",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "11" (odabir se vrši pomocu dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "10" i sve to potvrditi na OK.

b) Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret poslodavca -
šifra 931 (sa stare stope 11.% na novu stopu 10%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomocu dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 931 - Doprinos za
PIO na teret poslodavca. Odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno,
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "11", (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "10" i sve to potvrditi na OK.

NAPOMENA: Ukoliko koristite olakšice gde je stopa doprinosa za PIO manja u odnosu na stopu za obračun, potrebno je po istom postupku izvršiti zamenu stope za isplatu.3. Izmena šifre doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog
(ovaj korak sprovode korisnici koji imaju obračun za preduzetnika ili osnivača koji nije osiguran po drugom osnovu i nije u radnom odnosu u svom društvu):

Postupak izmene za šifru doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog:

a) Zamena "stope za OBRAČUN" doprinosa za PIO na teret zaposlenog -
šifra 731 (sa stare stope 25.% na novu stopu 24%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 731 - Doprinos za
PIO na teret zaposlenog (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za obračun",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "25" (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "24" i sve to potvrditi na OK.

b) Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret zaposlenog -
šifra 731 (sa stare stope 25% na novu stopu 24%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 731 - Doprinos za
PIO na teret zaposlenog. Odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno,
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "25", (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "24" i sve to potvrditi na OK.

NAPOMENA: Ukoliko koristite olakšice gde je stopa doprinosa za PIO manja u odnosu na stopu za obračun, potrebno je po istom postupku izvršiti zamenu stope za isplatu.

(Predlažemo da se ovo obaveštenje štampa zbog postupka/uputstva koje sadrži)

Izmena stope doprinosa za PIO (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 502 od 26.12.2022.godine

--- Zamena stope doprinosa za PIO u segmentu Drugi prihodi ---U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu stope doprinosa, potrebno je uraditi odgovarajuća podešavanja (izmenu) stope za obračun i isplatu doprinosa za PIO.

Zamenu podataka je potrebno izvršiti kroz sledeće korake:
1. Izmena šifre doprinosa 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca - izmena stope za isplatu;
2. Izmena šifre doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog - izmena stope za isplatu

1. Postupak izmene za šifru doprinosa 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca

Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret poslodavca - šifra 931 (sa stare stope 11% na novu stopu 10%) :
-Izabere se opcija Drugi prihodi/Stope poreza i doprinosa/Okruzenje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste ugovora, (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomocu dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 931 - doprinos za
PIO na teret poslodavca (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "11" (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u predvidjeno polje u stopu uneti "10" i sve to potvrditi na OK.

2. Postupak izmene za šifru doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog

Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret zaposlenog - šifra 731 (sa stare stope 25% na novu stopu 24%) :
-Izabere se opcija Drugi prihodi/Stope poreza i doprinosa/Okruzenje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste ugovora, (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomocu dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 731 - doprinos za
PIO na teret zaposlenog (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "25" (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u predvidjeno polje u stopu uneti "24" i sve to potvrditi na OK.

(Predlažemo da se ovo obaveštenje štampa zbog postupka/uputstva koje sadrži)

E_FAKTURA – slanje u CRF (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 500 od 15.12.2022.godine

--- eFaktura – slanje u CRF ---


Na sajtu Ministarstva https://www.efaktura.gov.rs/vesti/51/vesti.php najavljeno je ukidanje AUTO opcije slanja fakture u CRF preko API-a od 16.12.2022. Nakon ovog datuma neće biti moguće slati eFakture sa indikatorom ’U CRF’ – ’A’, već status slanja u CRF može biti ’D’ ili ’N’.

Kako bi se prilikom unosa pojedinačnih faktura automatski dodelila vrednost indikatora ’U CRF’ – ’N’ ili ’D’, potrebno je dopuniti podatke u šifarniku komitenata u Poslovnom sistemu, odnosno u šifarniku korisnika u Komunalnom sistemu. Za korisnike javnih sredstava, pored upisa JBKJS u polje JBBK u šifarniku, potrebno je uneti i tip korisnika javnih sredstava u polje tip_kjs. Ukoliko je polje tip_kjs popunjeno, program ce automatski dodeliti vrednost ’D’ za kupce koji imaju upisan JBKJS i čiji je tip 0,1,2,4,5,6,9,10 ili 11. Ukoliko se ne unesu ovi podaci, moguće je ručno uneti odgovarajući status ’U CRF’ prilikom unosa pojedinačnih faktura u Info programu.

U šifarniku korisnika u komunalnom sistemu neophodno je upisati i tip korisnika javnih sredstava kako bi se pri serijskom slanju eFaktura dodelio odgovarajući indikator za slanje u CRF.

Za preuzimanje programskih dorada, neophodno je instalirati podrške k2022 i j2022 (verzija programa od 29.11.2021.), odnosno k2023 i j2023 (verzija programa od 29.11.2022.)

E_FAKTURE - NAPOMENE (JOB: FIN, KOM, ZAD, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 499 od 5.12.2022.godine

---eFakture - napomene---

U nastavku su navedene neke napomene vezano za slanje eFaktura:

1. Na SEF-u je trenutno moguće uneti cenu sa 2 decimale. Kako bi fakture bile usaglašene sa pravilima SEF-a potrebno je prilagoditi broj decimala u programu.

2. Datum obračuna PDV:
Prilikom slanja eFakture prosledjuje se i informacija o datumu obračuna PDV. U zavisnosti od tipa eFakture koji se šalje, SEF je predvideo koji datumi mogu biti datumi obračuna PDV (datum prometa, datum izdavanja/slanja eFakture, datum plaćanja):
a) Prilikom slanja faktura (tip 380) može se odabrati jedan od ova tri datuma. Podrazumevano je da prilikom automatskog slanja iz programa kao datum obračuna PDV prosledjuje datum prometa. Ukoliko postoji potreba da se prosledi neki drugi datum, pozovite nas radi postavke.
b) Prilikom slanja avansnih računa (tip 386) SEF nudi jednu mogućnost - da se kao datum obračuna PDV prosledjuje datum uplate (ovaj datum se u u programu unosi u polju datum prometa).
c) Prilikom slanja knjižnog odobrenja (tip 381) SEF nije predvideo da se šalje datum obračuna PDV (pravo na evidentiranje umanjenja obračunatog PDV stiče se tek kada kupac prihvati knjižno odobrenje).
d) Prilikom slanja knjižnog zaduženja (tip 383) SEF nudi jednu mogućnost - da se kao datum obračuna PDV prosledjuje datum izdavanja/slanja eFakture. Datum slanja eFakture je uvek tekući datum i treba voditi računa da se i datum fakture unese pod tekućim datumom kako bi se PDV evidentirao u odgovarajućem poreskom periodu.

3. Broj dokumenta na SEF-u mora biti jedinstven bez obzira na poslovnu godinu i tip eFakture. To znači da se, bez obzira na tip eFakture (Faktura, Knjižno odobrenje, Knjižno zaduženje, Avans), isti broj eFakture ne može poslati na SEF. Iz tog razloga, preporučeno je da se prilikom zadavanja početnih dokumenata u novoj poslovnoj godini u broj dokumenta ubaci i oznaka poslovne godine i tipa dokumenta. Inicijalno, od 2023. godine program će ponuditi početne oznake dokumenata na sledeći način:
a) Prilikom unosa prvog avansnog računa - dodeliće se broj AGG00001, gde je GG - poslovna godina na osnovu parametra za poslovnu godinu (za avansne račune u 2023. poslovnoj godini biće predložen početni broj "A2300001").
b) Prilikom unosa prve fakture - dodeliće se broj GG00001, gde je GG - poslovna godina na osnovu parametra za poslovnu godinu (za fakture u 2023. poslovnoj godini biće predložen početni broj
"2300001").
c) Prilikom unosa knjižnog odobrenja i zaduženja potrebno je uneti početni broj koji će u sebi imati oznaku godine i tipa dokumenta. Npr. za knjižna odobrenja početni broj može biti 23.O0001 (nakon oznake godine tačka i slovo „O“ označavaju tip dokumenta Knjižno odobrenja), a za zaduženja 23.Z0001 (nakon oznake godine tačka i slovo „Z“ označavaju tip dokumenta Knjižno zaduženje).

4. Evidentiranje u CRF
Prilikom unosa faktura, do sada je bilo moguće uneti neki od sledećih indikatora CRF:

'N' – eFaktura se ne registruje u CRF
'D' – eFaktura se registruje u CRF
'A' – automatski odabir – SEF je na osnovu podatka o komitentu automatski opredeljivao da li se eFaktura registruje u CRF ili ne. Na sajtu Ministarstva https://www.efaktura.gov.rs/vesti/51/vesti.php najavljeno je ukidanje AUTO opcije slanja fakture u CRF preko API-a od 16.12.2022. Nakon ovog datuma neće biti moguće slati eFakture sa indikatorom “U CRF” – A. Kako bi se automatski dodelila vrednost indikatora “U CRF” N ili D, potrebno je dopuniti podatke u šifarniku komitenata (i korisnika u komunalnom sistemu) – za korisnike javnih sredstava, pored upisa JBKJS u polje JBBK šifarnika komitenata, potrebno je uneti i tip korisnika javnih sredstava u polje tip_kjs. Do sada podatak o tipu korisnika nije bio potreban, ali zbog najavljenog ukidanja auto opcije slanja, i ovaj podatak treba uneti u šifarniku komitenata. U planu je izrada programske dorade kojom će biti podržano automatsko dodeljivanje predloga za slanje u CRF na osnovu podatka o JBKJS i tipu korisnika javnih sredstava (u sistemu obaveštenja objavićemo novo obaveštenje kada dorade budu gotove i spremne za instalaciju).

5. Takodje, na sajtu Ministarstva https://www.efaktura.gov.rs/vesti/51/vesti.php je objavljeno da će na SEF-u biti postavljeno ograničenje broja poziva API funkcija u jedinici vremena (3 poziva u sekundi) za svako pojedinačno pravno lice počev od 01.01.2023. Zbog toga može doći do povremenih usporenja prilikom automatskog slanja eFaktura i preuzimanja podataka o statusu poslate eFakture sa SEF-a.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 498 od 30.11.2022.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2022_4.pdf

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.09.2022.god - 29.11.2022.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2022 i J2022 za verziju programa V2022.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Povezivanje avansa (JOB: FIN, ESIR, REC, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 497 od 29.11.2022.godine

--- Fiskalizacija konačnog računa koji ima avanse za povezivanje ---

U novoj verziji programa doradjen je program u delu izrade konačnog računa koji ima avanse za povezivanje.
Na opciji "Promet prodaja", za avansno povezivanje, tip dokumenta "Avans refundacija POVEZIVANJE" se ne koristi iz opcije "Lista dokumenata", kao ni iz izbora tipa računa na traci za izbor tipa dokumenta.
Dakle, da bi se uradio promet prodaja i povezao avansni račun, ne treba da se radi Refundacija avansnog povezivanja.

1) "Avans refundacija POVEZIVANJE" vrši se na opciji "Naplata" prilikom prometa prodaje
-program će na opciji "Naplata" ponuditi dijalog za povezivanje sa avansima
-na dobijenom dijalogu dobija se pregled nepovezanih avansnih računa za odabranog komitenta
-u delu nepovezanih avansnih računa nalaze se avansni računi koji su nepovezani, složeni po datumu avansnog računa
-na dugme "Povezivanje sa avansima (F12) označeni broj avansnog racuna (na kome je pozicionirano) prenosi se u deo povezanih avansnih računa
-ako ima vise avansnih računa za isti promet, u tom slučaju vrši se prenos i povezivanje sledećeg broja avansnog računa, do visine prometa prodaje
-pored opcije za automatsko povezivanje označenog avansnog računa postoji i mogućnost izmene podataka za povezivanje, uz pomoć dugmeta "Izmena i povezivanje sa avansima"

2) Nakon povezivanja avansnih računa, zatvaranjem dijaloga na X, ako su avansni računi povezani do visine prometa prodaje, automatski se vrši fiskalizacija avansa refundacije povezivanja, a nakon toga fiskalizacija prometa prodaje

3) U slučaju da promet prodaja nije u celosti povezan sa avansnim računima, u tom slučaju će se nakon zatvaranja dijaloga za povezivanje otvoriti dijalog za naplatu.
Na ponudjenom dijalogu vrši se odabir načina plaćanja za razliku do visine prometa.
Potvrdom naplate razlike vrši se fiskalizacija avansa refundacije povezivanja i fiskalizacija prometa prodaje.

Napomena: na štampi fiskalnih računa avansa prodaje, avansa refundacije i avansa refundacije povezivanja biće upisan naziv artikla prema poslednje objavljenom pravilniku.

E_FAKTURA - CENA PROGRAMA (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 496 od 7.10.2022.godine

--- ELEKTRONSKO FAKTURISANJE ---

OBAVEŠTENJE O CENOVNIKU I IMPLEMENTACIJI
PROGRAMSKOG SEGMENTA "E_FAKTURA"


Poštovani korisnici,

Obaveštavamo Vas da sadašnje cene programskih segmenata: E_FAKTURA, E_FAKTURA_XML i E_FAKT_Moj-eRačun (elektronsko fakturisanje u više varijanti), koje su istaknute na našem sajtu www.infosys.rs, važe do 15.11.2022. godine.

Sadašnje cene će biti primenjene za korisnike koji do navedenog datuma ispune sve uslove za instalaciju programa (registracija i ostale pripremne radnje na Portalu Ministarstva finansija) i dostave overenu saglasnost za uvođenje ovog programskog segmenta. Nakon navedenog datuma cena će biti povećana za 20%.
Takođe Vas obaveštavamo da iako ranije krenete sa segmentom E_FAKTURA, da će Vam garantni rok početi teći od 1.1.2023. godine, što znači da će se cena održavanja za isti povećati tek od 1.1.2024. godine.

Ukoliko planirate da elektronsko fakturisanje radite iz Infosys programa, poželjno je da nam se što pre javite, da krenemo u postupak oko E_FAKTURA (ispunjenje navedenih uslova, ponuda i overena saglasnost, instalacija, obuka), kako biste izbegli decembar u kome će naši kapaciteti za navedene poslove, kako očekujemo, biti maksimalno popunjeni do nivoa koji fizički možemo obaviti.

Treba da imate u vidu i da je iz prethodnog razloga krajnji rok za instalaciju ovog segmenta od strane Infosysa 20 radnih dana od trenutka kada ispunite sve uslove i dostavite saglasnost.

E-fiskalizacija u Republici Srpskoj (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 495 od 13.09.2022.godine

--- e-FISKALIZACIJA u REPUBLICI SRPSKOJ ---


Poštovani,

Obaveštavamo vas da Infosys ne planira da ulazi u razvoj softvera za novu elektronsku fiskalizaciju u Republici Srpskoj (niti u BiH), koja je propisana od 1.1.2023. godine, zbog:
- uslovljavanja delatnosti softverskih proizvođača, jer je propisano da softverska preduzeća moraju biti registrovana u Republici Srpskoj; u članu 7. Zakona stoji: "Dobavljač elektronskog sistema za izdavanje računa je privredno društvo koje ima sedište ili registrovanu poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj",
- kao i zbog propisivanja sertifikacije i odobravanja, odnosno licenci za softverska rešenja itd…

Za potrebe nove fiskalizacije možete nabaviti softver koji ispuni propise, a eventualno postoji mogućnost da se podaci između tog softvera i Infosys softvera razmenjuju prema dogovorenim pravilima, naravno, ukoliko druga softverska firma prihvati takvu saradnju i ukoliko je razmena podataka izvodljiva. Eventualno rešenje vezano za takvu razmenu podataka bi se posebno ugovaralo.

PDV prijava - izmena (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 494 od 12.09.2022.godine

---PDV prijava - izmena---

U skladu sa izmenama Zakona o PDV izvršene su dorade u programu vezano za zaokruženje iznosa u obrascu PDV prijava.
Sada se iznosi zaokružuju na dve decimale.
Programska dorada se nalazi kumulativnoj podršci K2022.

Izmene na LPFR (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 493 od 05.09.2022.godine


POŠTOVANI KORISNICI ESIR-a
--------------------------------------------

Zbog programskih izmena koje smo uradili PO NALOGU PORESKE UPRAVE, neophodno je da ažurirate LPFR (lokalni procesor fiskalnih računa - program za fiskalizaciju).

Koraci koje je potrebno da preduzmete:
1. U traci sa ikonicama (dole desno), na ikonicu koja označava LFPR (krug zelene ili crvene boje) kliknite desnim klikom

2. Izaberite poslednju stavku sa ponuđenog spiska ("Exit") i LPFR će se ugasiti

3. Na radnoj površini otvorite prečicu za InfoLPFR (ljubičasta ikonica)

4. Prihvatite ponuđeno ažuriranje (ukoliko se ne pojavi dijalog, znači da ste na najnovijoj verziji i nije potrebno ništa dalje raditi)

5. Program će se nakon instalacije sam pokrenuti.

Ovo je neophodno uraditi za svaku instalaciju LPFR-a (na svim računarima na kojima imate LPFR).

Ukoliko je potrebno, pozovite nas da vam pomognemo da obavite opisani postupak.


NAPOMENA:
Pri svakom pokretanju računara, automatski se pokreće i LPFR. Tada se automatski proverava i dostupnost nove verzije.
IZUZETNO JE VAŽNO da prihvatate ažuriranje kad god je ponuđeno.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 492 od 02.09.2022.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2022_3.pdf

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.06.2022.god - 31.08.2022.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2022 i J2022 za verziju programa V2022.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Obrazac obračuna plate-dorada (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 491 od 20.7.2022.godine

--- Obrazac pismenog obračuna plate ---

U skladu sa izmenama Pravilnika o sadržaju pismenog obračuna plate, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 18/22, preduzeće "Infosys" je pripremilo programsko rešenje.

Za isključenje jedinstvenog broja radnika i adrese stanovanja iz štampe Obrasca pismenog obračuna plate neophodno je izvršiti podešavanje:

1. Na dobijenom dijalogu, na opciji Zarada/Izveštaji/Isplatne liste zaposlenih, čekiranjem dugmeta
"Parametri" dobija se izbor ponudjenih podataka za štampu.
-u izboru podataka za štampu potrebno je čekirati parametre "Bez štampe JMBG-a" i "Bez štampe adrese"
-nakon čekiranja podataka koje isključujete iz štampe na dugme "Save" vrši se snimanje čekiranih podataka.
Kod svake naredne štampe obrasca štampaće se podaci kako su snimljeni.

Dorada se nalazi u podršci K2022.

Napomena: Nakon što izvršite proveru podataka na štampi obrasca molimo vas da nas obaveste ako Propisi nisu zadovoljeni.

Prilog e-fakturi (JOB: FIN, ROB, FAKT, KOM, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 490 od 7.7.2022.godine

---E_FAKTURA – prilog eFakturi---

Prilikom automatskog slanja pojedinačne eFakture ili formiranja XML fajla eFakture iz programa postoji mogućnost izbora priloga koji se šalju uz eFakturu. Jedna eFaktura može imati najveše tri priloga (ograničenje koje postoji na SEFu).

Do sada se u privi prilog podrazumevano smeštala faktura u PDF formatu. Zbog različitih tumačenja propisa uvedena je mogućnost da se isključi slanje priloga fakture u PDF formatu.

Prilikom slanja pojedinačne eFakture, isključivanjem štampe pri slanju eFakture, isključiće se i slanje priloga fakture u PDF formatu. Ostali prilozi se dodaju na opciji okruženja faktura E-fakture/Prilozi e-faktura (prilozi moraju biti u PDF formatu i snimljeni na lokaciji kojoj mogu pristupiti svi korisnici Info programa).

Prilikom slanja računa/fakture iz obračuna u komunalnom, ispod opcije 'Poslati eFakture' dodata je opcija 'Poslati prilog uz eFakturu' (ukoliko se odčekira opcija 'Poslati prilog uz eFakturu', neće se poslati račun/faktura u PDF formatu kao prilog eFakturi).

Za preuzimanje dorada neophodno je instalirati podrške k2022 i j2022.

Izmena: "Pošalji u CRF" (JOB: FIN, FAKT, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 489 od 22.06.2022.godine

--- Izmena na SEF-u: "Pošalji u CRF" ---

Ministarstvo finansija je dana 20.06.2022. objavilo novo obaveštenje u skladu sa izmenama na portalu SEF-a.

---
Obaveštavamo korisnike Sistema elektronskih faktura da je ukinuta funkcionalnost automatskog selektovanja polja "Pošalji u CRF" na osnovu kategorije primaoca fakture. Korisnici su u obavezi da samostalno obeleže polje "Pošalji u CRF" ukoliko je neophodno registrovati obavezu u Centralnom registru faktura.
Dodatne informacije možete promaći na portalu:
https://www.efaktura.gov.rs/
---

Do sada, bez obzira da li se faktura ručno unosi na portalu ili se šalje iz programa, prema kategoriji primaoca fakture (jbkjs broju) e-faktura se prosleđivala u Centralni registar faktura.
Korisnik slanjem fakture nije mogao da utiče na to da li će faktura biti poslata u CRF ili ne.

Nakon izmena od 20.06. korisnici će pri ručnom unosu faktura morati da označe da li se faktura šalje u CRF ili ne (označiti polje "Pošalji u CRF" ukoliko faktura treba da bude poslata u CRF).
Slanje e-faktura iz programa funkcioniše kao i do sada, odnosno ukoliko je reč o korisnicima javnih sredstava faktura će se poslati u CRF.
Ako je potrebno da se faktura za korisnike javnih sredstava pošalje na SEF ali bez slanja u CRF, potrebno je da se u podnaslov fakture upiše #.

Još jedna izmena koja je uvedena jeste da je ukinuto automatsko umanjenje/uvećanje obaveze u CRF-u na osnovu knjižnog odobrenja/knjižnog zaduženja.
Do sada se faktura registrovana u CRF-u automatski umanjivala/uvećavala za izdato knjižno odobrenje/knjižno zaduženje, dok je od sada neophodno da pošiljalac u CRF-u ručno izvrši umanjenje/uvećanje za taj iznos.

RESTORANI, KAFIĆI, PEKARE (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 488 od 13.06.2022.godine

POŠTOVANI KORISNICI ESIR-a,

Ako pripadate kategoriji korisnika ESIR-a koji prodaju hranu i piće za konzumiranje na licu mesta (RESTORANI, KAFIĆI, PEKARE i slično), a u skladu sa propisima Poreske uprave, HITNO je potrebno da Vam uradimo izmenu na ESIR-u tako da podržava samo 4 propisana načina plaćanja:
- Gotovina
- Prenos na račun
- Vaučer
- Drugo bezgotovinsko plaćanje

VAŽNA NAPOMENA:
NE SMETE IMATI NAČIN PLAĆANJA "PLATNA KARTICA"!

ZA KORISNIKE KOJI NAM SE DO SADA NISU JAVILI ZA OVU IZMENU, HITNO JE DA NAM SE JAVITE.(Pogledajte obaveštenje broj 486 od 24.5.2022)

ESIR - VAŽNO OBAVEŠTENJE - NAC.PLAC (JOB: FIN, ESIR, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 486 od 24.5.2022.godine

--- Usklađivanje načina plaćanja u ESIR-u sa izmenama Pravilnika ---

Infosys je prilagodio svoje programsko rešenje za InfoESIR zbog izmene Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa. Prema direktivi Poreske uprave, neophodno je da se za određene kategorije korisnika sprovede ažuriranje InfoESIR-a. To se odnosi na korisnike kojima se na prodajnom mestu evidentira promet usluga prodaje hrane i pića za konzumiranje na licu mesta u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, kao i promet hrane i pića u objektu pekare, bez obzira na to da li se preko InfoESIR-a evidentira i drugi promet na malo.

Ukoliko imate prodajna mesta koja pripadaju navedenim kategorijama, a ne sprovede se zahtevano ažuriranje u kratkom roku, Poreska uprava će smatrati da podaci na izdatim računima ne odgovaraju navedenom Pravilniku što povlači određene posledice. Dakle, ako pripadate navedenoj kategoriji korisnika, potrebno je da nam se što pre javite kako bismo na njima instalirali programsku podršku i prilagodili skup propisanih načina plaćanja.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 487 od 01.06.2022.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2022_2.pdf

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.03.2022.god - 31.05.2022.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2022 i J2022 za verziju programa V2022.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Obrazac obračuna plate (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 481 od 12.4.2022.godine

--- Obrazac pismenog obračuna plate ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za sadržaj pismenog obračuna plate, preduzeće "Infosys" je pripremilo programsko rešenje.


1) Za štampu naziva banke i broja računa poslodavca potrebno je u šifarniku računa, opcija Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik računa, uneti račune poslodavca, banku u kojoj je račun
otvoren i u parametru "Štampa na listiću" uneti "D" za račune koji će se štampati na obrascu.

2) Na opciji Zarada/Izveštaji/Isplatne liste zaposlenih omogućena je štampa obrasca pismenog obračuna plate.

- Na dijalogu imate mogučnost izmene naslova štampe.

- Pozivanjem opcije "Isplatne liste zaposlenih", na dijalogu, čekiranjem dugmeta "Parametri" može se vršiti izbor ponudjenih podataka za štampu,
ukoliko podrazumevana štampa ne obezbedjuje sve podatke.

- Nakon čekiranja podataka za štampu i izmene naslova štampe, na dugme "Save" vrši se snimanje čekiranih i unetih podataka. Kod svake naredne štampe obrasca štampace se podaci koji su snimljeni.
Potvrdom na "OK" dobija se tabela pregleda zaposlenih za štampu.

- Na okruženju, Obrazac pismenog obračuna plate, dobijaju se podaci u formi obrasca.


Dorada se nalazi u podršci K2022. Potrebno je pustiti i zakonsku podršku zBH_list.

Napomena: Nakon sto izvršite proveru podataka na štampi obrasca molimo vas da nas obaveste ako Propisi nisu zadovoljeni.

Elektronska izrada faktura - e_FAKT (JOB: FIN, ROB, FAKT, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 485 od 6.5.2022.godine

--- Informacije, uputstva, instrukcije, pripreme, ponuda ---

Ministarstvo je sukcesivno objavilo značajne izmene tokom aprila 2022. zaključno sa posledjim izmenama od 1.05.2022. Trenutno radimo na usaglašavanju i testiranju programa sa svim tim izmenama.

Po završetku dorada, objavićemo obaveštenje u okviru sistema obaveštenja u programu i na sajtu www.infosys.rs (stranica https://www.infosys.rs/podrska/obavestenja.php). Nakon toga, možete nas kontakirati ili poslati upit za ponudu na e-mail ponude@infosys.rs (u poruci treba navesti okvirni broj faktura na godišnjem nivou, uključujući i privredu i vanprivredu, i to po svakoj poziciji (poslovnom subjektu) sa koje biste vršili slanje eFaktura kao i tačan naziv pozicije).

Ukoliko ste u narednom periodu u obavezi da šaljete eFakture, to možete uraditi i direktnim unosom na produkcionom portalu SEF https://efaktura.mfin.gov.rs/login .

Na sajtu www.efaktura.gov.rs možete pronaći sva uputstva vezana za samu registraciju na SEF-u, kao i relevantne propise.

Sama struktura XML fajla elektronske fakture je propisana (UBL 2.1 standard) i postoje ograničenja na samom SEFu. Poželjno je da na testnom okruženju portala SEF https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login unesete nekoliko postojećih faktura kako biste bili upoznali sa samim portalom i proverili da li je vaš način rada podržan na SEFu (obratiti pažnju na zaokruženja, iznose, datum obračuna PDV, napomene koje unosite na fakturi, akcizu - ukoliko imate obračun akcize…).

Takođe, potrebno je da se upoznate sa podržanim osnovima oslobodjenja od obračuna PDV, kao i kategorijama oslobodjenja https://www.efaktura.gov.rs/vest/919/poreske-kategorije-za-elektronske-fakture.php koje je neophodno unositi ukoliko na eFakturi nije obračunat PDV.

eFakture - novo tehničko uputstvo (JOB: FIN, ROB, FAKT, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 484 od 1.5.2022.godine

Objavljeno je novo interno tehničko uputustvo 01.05.2022. i izmene na portalu SEF. Radimo na sagledavanju izmena i novina...

VANREDNO RADNO VREME ZBOG EFI_SR (JOB: FIN, KASAM2, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 483 od 29.4.2022.godine

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo Vas da zbog prelaska na novu fiskalizaciju Infosys će raditi na dane:

30.april(subota),

2. maj (ponedeljak) i

3. maj (utorak)

VAŽNO - eFakture (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 482 od 19.4.2022.godine

---VAŽNO - E_FAKTURA izmene propisa---

Poštovani,

11. aprila 2022. je na sajtu Ministarstva finansija objavljena nova demo verzija SEF-a na stranici https://demoefaktura.mfin.gov.rs i produkcioni server SEF-a.

19. aprila 2022. je objavljeno novo izmenjeno tehničko uputstvo na sajtu Ministarstva finansija https://www.efaktura.gov.rs/vest/829/azurirano-interno-tehnicko-uputstvo-19-april.php.

Postoje značajne izmene u odnosu na prethodnu verziju koje je neophodno uključiti u program kako bi automatsko slanje eFaktura bilo usaglašeno sa novim Tehničkim uputstvom i portalom SEF. Trenutno radimo na doradama i testiranju programskog segmenta E_FAKTURA u skladu sa svim nedavno objavljenim izmenama.

Zbog izuzetno kratkog roka od objavljivanja izmena na sajtu Ministarstva do datuma obavezne primene Zakona o elektronskom fakturisanju, preporučujemo da pokušate da obavezu slanja i registrovanja u CRF svih faktura ka subjektima javnog sektora koje se odnose na april, pokušate da izvršite pre 01.05.2022. kako ne biste na samom početku primene Zakona imali obavezu slanja eFaktura.

Kako je objavljena nova verzija demo portala SEF, potrebno je da se ponovo registrujete na demo portalu SEF i upoznate i sa neposrednim radom na testnom okruženju slanja eFaktura - demo portal SEF. Takodje, korisnici koji planiraju uvodjenje sistema elektronskih faktura treba da pripreme šifarnik komitenata – svi kupci u šifarniku treba da imaju ispravno unet podatak o PIB-u, matičnom broju i JBKJS.

Na sajtu https://www.efaktura.gov.rs možete pronaći relevantne propise i uputstva vezana za elektronske fakture.
Po završetku dorada, objavićemo obaveštenje u okviru sistema obaveštenja u programu i na stranici https://www.infosys.rs/podrska/obavestenja.php . Nakon toga, možete nas kontaktirati u vezi sa slanjem ponude za programski segment E_FAKTURA i dogovor oko instalacije.

S poštovanjem,
InfoSys

ELEKTRONSKA FISKALIZAC. ROK 10 DANA (JOB: FIN, KASAM2, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 480 od 7.4.2022.godine

--- ROK 10 DANA ---

Primetili smo da veliki broj naših korisnika, uprkos našim obaveštenjima, sporo obezbeđuje potrebne uslove za eFiskalizaciju. Kako je sam prelazak na eFiskalizaciju proces koji zahteva značajne resurse Infosysa i ne može se kod svih korisnika obaviti u kratkom periodu, potrebno je da što pre obezbedite neophodne uslove.

Rok za instalaciju Infosys programskog rešenja za eFiskalizaciju je 10 radnih dana od trenutka kada nas obavestite da ispunjavate sve tražene uslove, a to podrazumeva da:
- Dostavite nam tražene podatke o poslovnim prostorima i obimu informacionog sistema za eFiskalizaciju (željeni broj LPFR-ova, ...)
- Obezbedite svu potrebnu opremu (štampač sa trakom, papirnu traku, čitač kartica, ...), i ostale hardverske i softverske resurse (verzija Windowsa, drajveri, ...) koji su neophodni za rad Infosys EFU-a i stavite ih u funkciju
- Uplatite prema predračunu za tranziciju i/ili pravo korišćenja Infosys programskih segmenata
- Potpišete i vratite nam ugovor o iznajmljivanju (zakupu) LPFR-a
- Dobijete bezbednosne elemente od Poreske uprave
- Obezbedite pristup preko internet veze za instalaciju EFU-a

U slučaju neadekvatnosti opreme ili nepotpune funkcionalnosti, rok se produžuje na 5 radnih dana od trenutka kada nas obavestite da ste otklonili nedostatke.

Što se tiče samog rada u programu, ukazujemo da postoje video uputstva na na adresi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmFtZB1AOr8JP8GOnsb_Djk9KqgXp1ZDc. Video uputstvima je moguće pristupiti i iz programa. Takođe, postoje i klasična uputstva kojima se može pristupiti iz programa ili na sajtu www.infosys.rs. Ova uputstva su namenjena da zamene klasičnu obuku. Takođe, sav posao se obavlja preko interneta.

NOVA FISKALIZACIJA (JOB: FIN, KASAM2, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 475 od 15.02.2022.godine

P O Š T O V A N I K O R I S N I C I,

INFOSYS IMA KOMPLETNA SOFTVERSKA REŠENJA ZA NOVU FISKALIZACIJU, KOJA SU AKREDITOVANA I ODOBRENA OD PORESKE UPRAVE SRBIJE, PO NOVOM ZAKONU O ELEKTRONSKOJ FISKALIZACIJI.

M O L I M O V A S

DA NAM SE ŠTO PRE JAVITE KAKO BISMO ZAJEDNO NAPRAVILI PLAN I UŠLI U PROCEDURU PRELASKA (TRANZICIJE) NA NOVU FISKALIZACIJU.

ZA TRANZICIJU JE REALNO POTREBNO OKO 3 do 4 SEDMICE! (nije kao u reklamama na TV).

Tranzicija u načelu obuhvata sledeće:
- registracija prostora/prostorija,
- dobijanje bezbednosnih elemenata (standardnih pametnih kartica),
- nabavka USB čitača pametnih kartica,
- računarska oprema (windows 10 na radnim stanicama),
- izbor i nabavka termalnih štampača za traku od 80mm,
- instalacija softvera InfoESIR-a i InfoLPFR-a,
- implementacija i kastomizacija softvera,
- postavke i povezivanje sa računovodstvom,
- probni rad i obuka,
- prevođenje u produkciju, to jest u zvanični rad.

POTREBNO JE DA NAM SE ODMAH JAVITE KAKO BI SE POKRENULA PROCEDURA TRANZICIJE, KOJA MORA BITI ZAVRŠENA DO 30.4.2022. godine.

Potrebno je, takođe, da se temeljno upoznate sa novim Zakonom, kako biste na ispravan način koristili novi softver.

Cene tranzicije, navedene u dokumentu na web linku ovog obaveštenja, odnose se samo na korisnike koji sa nama imaju ugovor o produženom standardnom održavanju ugovorenog Infosys poslovnog softvera (redovno održavanje).

NOVA FISKALIZACIJA - VIDEO UPUTSTVA (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 479 od 14.02.2022.godine
https://rb.gy/2xyu4w

P O Š T O V A N I K O R I S N I C I,

Pripremite se što bolje za novu fiskalizaciju na novom ESIR softveru. U tom smislu Infosys je pripremio sledeće:

- Pogledajte VIDEO UPUTSTVA na našem youtube kanalu (link je gore, u podnaslovu ovog obaveštenja).
Naučite kroz živu reč i na primerima kako se radi:
- prodaja,
- refundacija (storno),
- predračun,
- avansni i konačni račun,
- kopija računa.

- Skinite sa našeg sajta (www.infosys.rs) i pročitajte "InfoESIR korisničko uputstvo", u kome je detaljno opisan ESIR program na 29 strana sa 10 slika. Ovo uputstvo je deponovano u PU Srbije u procesu akreditacije za odobrenje InfoESIR softvera.

- Upoznajte se za novim propisima.

Obrasci za završni račun (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 477 od 23.02.2022.godine

--- OBRASCI ZA ZAVRŠNI RAČUN ---

U skladu sa zakonskim izmenama vezano za obrasce za završni račun, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje.

I. Pre same izrade obrazaca, potrebno je izvršiti odgovarajuća podešavanja i kontrole:

a). Uraditi (ako vec niste) zamenu konta zbog izmene

b). U kontnom okviru proveriti da li su dobro popunjena polja ‘akt_pas’ i ‘dug_pot’. Polje ‘akt_pas’ označava da li je konto aktivan ili pasivan. Ako je konto aktivan uneti slovo A, ako je pasivan uneti slovo P. Polje ‘dug_pot’ označava da li je konto dugovni ili potražni, ako je dugovni uneti slovo D, ako je potražni uneti slovo P.

c). U obrascu Bilans stanja i Bilans uspeha deo AOP-a su deo nekog konta.
Pošto svaka firma ima svoj razgraničen kontni plan na četvrtom ili petom kontu, mi smo uneli forme po našoj logici viđenja.
- Na primer za Bilans stanja: AOP 0051 je deo konta 234 i AOP 0052 je isto deo konta 234. Šema prepisa za AOP 0051 je ceo promet sa konta 234 a šema prepisa za AOP 0052 je bez prometa sa konta 234.
Po ovom principu su unete šeme i za ostale AOP-e koji su deo konta.

II. Po otvaranju opcije, Finansijsko/Obrasci/Obrasci za završni račun na levoj strani ekrana ćete pronaći 4 sekcije:

- Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula
- Obrasci
- Podešavanja
- Završna kontrola - APR

1. U okviru sekcije 'Podešavanja', na opciji 'Parametri' potrebno je uneti odgovarajuće podatke.

2. Nakon izvršenih podešavanja, potrebno je pokrenuti kontrolu iz sekcije 'Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula', koja će vam ukazati na eventualne nelogičnosti i neusaglašenosti u finansijskom knjigovodstvu.

3. Obrasci. U okviru sekcije obrasci, klikom na odgovarajući obrazac dobijamo mogućnost kreiranja, tabelarnog pregleda ili štampe kreiranog obrasca.

- Kreiranje obrazaca

VAZNO: Ukoliko ste kreirali stare obrasce, potrebno ih je obrisati.
Brisanje se vrši pomoću opcije Brisanje obrazaca, gde je potrebno čekirati sve obrasce koje ste već kreirali.

Izborom opcije kreiranje obrazaca otvara se dijalog na kom je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti ponuđene podatke o:

1. Vrstama promena koje su korišćene za zaključna knjizenja, početno stanje. Postavka parametara za VP za zaključna knjiženja i za početno stanje inicijalno se vrši na opciji Finansijsko/Nalozi/Okruženje/Parametri.

2. Izbor perioda i načina formiranja kolona obrasca. Inicijalno su ponudjene odgovarajuće vrednosti, ali ih je moguće, po potrebi, izmeniti. Period treba da bude usaglašen sa načinom formiranja kolone, odnosno ukoliko se kolona formira na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva u tekućoj godini i period treba da se odnosi na tekuću godinu.

Primer izbora načina formiranja kolona za bilans stanja za 2021. godinu:

* kolona 001 početni datum (01.01.2021) krajnji datum (31.12.2021.) - način 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 002 početni datum (01.01.2021) krajnji datum (31.12.2021.) - način 0002 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu (FK) u tekućoj godini,
* kolona 003 početni datum(01.01.2021) krajnji datum (31.12.2021) - način 0023 - Bez formiranja kolone. Ukoliko je bilo korekcije početnog stanja za prethodnu godinu, podatke je potrebno upisati direktno u tabelarnom pregledu obrasca.

Primer izbora načina formiranja kolona za bilans uspeha za 2021. godinu:

* kolona 001 početni datum (01.01.2021) krajnji datum (31.12.2021.) - način 0001 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja
* kolona 002 početni datum(01.01.2021) krajnji datum (31.12.2021) - način 0003 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (FK) u prethodnoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja

- Tabelarni pregled
Po kreiranju obrasca, u tabelarnom pregledu je moguće, ukoliko je potrebno, uneti odgovarajuće izmene. Za formiranje xml datoteke za učitavanje u aplikaciju APR potrebno je kliknuti na ikonicu u dnu pregleda 'XML APR FI', i potom odrediti lokaciju i naziv pod kojim ćemo snimiti fajl.

Nakon ovog koraka imaćete spreman fajl za učitavanje u aplikaciju APR.

- Štampa obrazaca
Formirane obrasce je moguće odštampati.

4. Kontrola finansijskih izvestaja po semi APR
Uneta su kontrolna pravila APR-a, pa je moguce i u programu uraditi logicku i racunsku kontrolu obrazaca.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K2022 i u zakonskoj podrski ZFISR.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 478 od 01.03.2022.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2022_1.pdf

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.12.2021.god - 28.02.2022.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2022 i J2022 za verziju programa V2022.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

NOVA FISKALIZACIJA - ŠTAMPAČI (JOB: FIN, KASAM2, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 476 od 18.02.2022.godine

https://podrske.infosys.rs/termalni_stampaci

--- VAŽNO OBAVEŠTENJE O TERMALNIM ŠTAMPAČIMA ---

- Ako nameravate da novu fiskalizaciju obavite sa Infosysom, imaćete automatsku vezu sa računovodstvom kao i do sada. Potreban vam je termalni štampač bez LPFR-a i ESIR-a (pogledajte link u zaglavlju ovog obaveštenja).

- Ako nabavite termalni štampač sa LPFR-om, treba da znate da Infosys ESIR sa njima nije testiran i takvu intalaciju vam ne možemo postaviti. Dakle, to za sada NE ODGOVARA!

- Ako nameravate da nabavite integrisane hardverske fiskalne uređaje, treba da znate da nećete imati vezu sa računovodstvom u Infosys programu, tako da biste u tom slučaju podatke unosili duplo u Infosys programu.

CG: Bilans uspeha - dorada (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 473 od 05.02.2022.godine

CRNA GORA

--- Bilans uspeha - dorada ---

U skladu sa zakonskim izmenama vezano za obrazac Bilans uspeha, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje.
Izmena se nalazi u kumulativnoj podršci K2022.

CG: Obrazac IOPPD (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 474 od 07.02.2022.godine

CRNA GORA

--- Obrazac IOPPD - dorada ---

U skladu sa zakonskim izmenama vezano za obrazac IOPPD, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje.
Izmena se nalazi u kumulativnoj podršci K2022.

Prelazak na novu fiskalizaciju (JOB: FIN, KASAM2, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 472 od 28.01.2022.godine

POŠTOVANI KORISNICI,

Ukoliko koristite Infosys softver za fiskalizaciju, molimo Vas da nam se na vreme (što pre) javite vezano za prelazak na rad po novom Zakonu, kako biste pravovremeno planirali i obavili sve što je neophodno. Proces prelaska obuhvata određene korake:

- registracija poslovnog prostora/prostorije kod Poreske uprave Srbije,

- zahtev i dobijanje bezbednosnog elementa (BE) od Poreske uprave Srbije,

- rekonfiguracija računarske opreme (ukoliko je neophodno),

- izbor i nabavka termalnog štampača sa uskom trakom u opsegu 57-80 mm, naša preporuka je 80 mm.

- nadogradnja i instalacija novog Infosys softvera u klasi ESIR i LPFR,

- probni rad koji se izvodi u režimu obuke,

- i na kraju uvođenje u produkciju na zvanični rad po novom Zakonu.

Podsećamo Vas da smo na ovu temu do sada objavili više obaveštenja, od kojih su poslednja dva: obaveštenje broj 466 od 7.1.2022. i broj 468 od 12.1.2022. godine. Na našem sajtu www.infosys.rs možete se dodatno informisati u delu "Nova fiskalizacija" koji sadrži 5 linkova na PDF fajlove (informacije, cene, uputstva) koje možete skinuti (download).

El. fiskalizacija - Infosys rešenje (JOB: KASAM2,FIN,REC,ESIR, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 468 od 12.01.2022.godine

EFU - Elektronski Fiskalni Uređaj po novom Zakonu o elektronskoj fiskalizaciji

- osnovne informacije, elementi, cene -

Novi Infosys softver po Zakonu o elektronskoj fiskalizaciji (ESIR i LPFR) i tranzicija

Osnovne informacije

Prema Zakonu o elektronskoj fiskalizaciji, svi poreski obveznici su dužni da pređu na rad po novim propisima najkasnije do 30.4.2022. godine. Taj prelazak ćemo zvati "tranzicija" i molimo korisnike da naprave plan prelaska tokom predstojećih meseci, te da nas o tome obaveste, kao i da ne planiraju poslednje dane ili sedmice aprila, jer je prethodno potrebno da se vaše osoblje obuči za rad na novom programu po novim propisima. Propisi dozvoljavaju sukcesivan prelazak na rad po novom Zakonu, u smislu prelaska po registrovanom poslovnom prostoru (u daljem tekstu: prodajno mesto - POS), a ne svi odjednom. Takođe je neophodno da se vaš menadžment maloprodaja i računovodstvo kompletno upozna sa novim Zakonom.

Prema nama dostupnim informacijama, trenutno postoji problem prilikom nabavke opreme, naročito termalnih štampača. Iz tog razloga nismo uspeli da testiramo pojedine štampače, kako bismo ih preporučili našim korisnicima. Zato savetujemo naše korisnike da se raspitaju o mogućnostima nabavke termalnih štampača koji mogu da štampaju QR kod u zadovoljavajućem kvalitetu. Ukoliko želite, takav termalni štampač bi trebalo da ima mogućnost automatskog otvaranja fioke za novac. Takođe, mi nemamo informacije o mogućnostima korišćenja displeja za kupce (propisi ih ne zahtevaju).

Pored termalnog štampača, neophodno je da obezbedite i čitač kartica koji će se koristiti za očitavanje bezbednosnog elementa. Po jedan čitač kartica je neophodan za svaki registrovani poslovni prostor, odnosno za svaki instalirani LPFR. Poslovni prostor je neophodno registrovati u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom: https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/pravilnici/7665/-pravilnik-o-vrsti-i-nacinu-dostavljanja-podataka-o-poslovnom-prostoru-i-poslovnim-prostorijama-kao-i-o-nacinu-generisanja-oznake-poslovnog-prostora-.html

Novi Zakon o elektronskoj fiskalizaciji, kao ključni element, uvodi pojam EFU - Elektronski Fiskalni Uređaj. EFU se sastoji od elemanta: ESIR i LPFR - koji su strogo propisani da rade po novom Zakonu o fiskalizaciji.

Najčešće skraćenice koje koristi Zakon u ovom smislu su:
EFU - Elektronski Fiskalni Uređaj (sastoji se od programskih segmenata, tj. od elemenata: ESIR i LPFR).
ESIR - Elektronski Sistem za Izdavanje Računa (softveru za pripremu i izdavanje fiskalnih računi).
LPFR - Lokalni Procesor Fiskalnih Računa (softver koji služi za fiskalizaciju računa na servisu Poreske uprave).

Programski segment KASA (po starom zakonu) sa dodatkom određenih funkcija po novom Zakonu o fiskalizaciji koje označavamo kao EFI_SR (elektronska fiskalizacija), sveukupno čine novi programski segment ESIR. Radi jasnoće predstavićemo to ovako: KASA + EFI_SR = ESIR. Modul EFI_SR je srednji sloj
EFU-a koji obuhvata sledeće funkcije:
- Komunikacija sa posebnim uređajem ili softverom: procesorom fiskalnih računa - LPFR
- Autentifikuje obveznika, prosleđivanjem PIN koda LPFR-u
- Prima podatke o spisku poreskih tarifa od LPFR-a koje su dozvoljene za upotrebu
- Prosleđuje podatke LPFR-u o računima koje treba izdati
- Analizira odgovor LPFR-a i u zavisnosti od njega štampa račun ili prikazuje obaveštenje o grešci
- Štampa fiskalni račun (posebne forme za svaku vrstu računa i tip transakcije) na štampaču ili u elektronskom obliku. Naša preporuka je širina trake od 80 mm.
Napomena: Korisnik treba da obrati pažnju da izabrani štampači (POS termalni štampači) moraju imati mogućnost dovoljno kvalitetne štampe QR koda koji može da se očita.
- Ima mogućnost uvoza i izvoza asortimana artikala

Prema suštini propisa, LPFR predstavlja kompleksnu zamenu za postojeće fiskalne kase i fiskalne štampače, odnosno LPFR sprovodi fiskalizaciju računa (jedino ne štampa fiskalni račun). Svaki LPFR odobrava Poreska uprava nakon sveobuhvatnog testiranja. LPFR komunicira sa sistemom Poreske uprave za upravljanje fiskalizacijom, odnosno radi sve poslove koji su propisima predviđeni, kao što su:
- Komunicira sa bezbednosnim elementom obveznika
- Autentifikuje obveznika u komunikaciji sa ESIR-om i servisima Poreske uprave
- Preuzima i obrađuje komande dobijene od SUF-a (sistema za upravljanje fiskalizacijom)
- Prima i obrađuje fiskalne račune dobijene od ESIR-a
- Obezbeđuje lokalno i internet iščitavanje
- Čuva izveštaj o greškama

INFOSYS doo je 29. decembra 2021. godine dobio zvanično odobrenje od Poreske uprave Srbije za LPFR.
INFOSYS doo je 6. januara 2022. godine dobio zvanično odobrenje od Poreske uprave Srbije za ESIR.
Infosys softveri: ESIR i LPFR, objavljeni su u registru odobrenih elemenata na sajtu PU Srbije pod rednim brojevima 84 i 90, što se može videti na linku:
https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html?position=1

EFU mora biti instaliran u prodajnom mestu (POS), a njegovi elementi: LPFR i ESIR - moraju komunicirati (razmenjivati podatke) bez interneta. Tako stoji u novom Zakonu, pa stoga terminalski rad koji obuhvata više različitih poslovnih prostora (TS, TS Plus i drugi…) neće moći da se koristi u svrhu izdavanja fiskalnih računa.

Treba imati u vidu da proizvođači softvera retko razvijaju oba elementa (ESIR, LPFR), već se uglavnom opredeljuju za jedan od dva navedena, dok drugi rade u saradnji sa drugim dobavljačima softvera sa kojim se povezuju. Za razliku od takvog pristupa, Infosys poseduje oba akreditovana i zvanično odobrena softverska elementa: ESIR i LPFR - to jest imamo objedinjeno i kompletno rešenje, što smatramo da je značajna povoljnost za naše korisnike.

Pored ESIR-a imamo i programski segment KAMP - Kancelarija u Maloprodaji, kojim se obavljaju ostale obrade podataka koje se tiču rada maloprodaje na mestu prodaje (POS - prodajno mesto), ali iste ne vrše fiskalizaciju računa i nisu obavezne po novom Zakonu o fiskalizaciji. Međutim potrebne su korisniku za dalji rad, to jest za vezu sa ostalim procesima poslovnog sistema i računovodstvom (ERP).
Tranzicija na novo Infosys EFU (ESIR, LPFR) softversko rešenje: uslovi i cene

Segment KAMP se ne doplaćuje, već se dobija uz segment ESIR.
Segment KAMP ne povećava cenu održavanja.
Segment EFI_SR (segment srednjeg sloja) ima cenu od 6,000 dinara (+PDV) po ESIR instalaciji (licenci).
Segment EFI_SR ne povećava cenu održavanja.

Najčešći slučajevi tranzicije programskih segmenata, modula i načina instalacije:

Napomena, bitna za razumevanje daljeg teksta: Pod udaljenim pristupom, a u kontekstu primene novog Zakona o fiskalizaciji, se podrazumeva da je program koji se pokreće instaliran: a) na računaru kome pristupate preko interneta, ili b) na računaru koji nije fizički postavljen u prodajnom mestu (POS).

1) KASA_MPR, KASA_MPR_PAKET, KASA_RESTORAN, KASA_RESTORAN_PAKET KASA_SRS, KASA_LITE:
Ako na lokaciji prodajnog mesta (POS) imate instalirane neke od navedenih programskih segmenat, isti se menjaju novim segmentima ESIR i KAMP, i to po svakoj lokaciji i instalaciji (licenci). Tada se svaka ESIR instalacija (licenca) doplaćuje za cenu segmenta EFI_SR.
- Ne povećava se cena održavanja.
- LPFR je potreban svakoj instalaciji segmenta ESIR, posebno se plaća po datom cenovniku.

2) RCLN_KASA, RCLN_RESTORAN (udaljeni pristup, rad preko RDS: Terminal Server, TS Plus, ostalo…):
Ako na lokaciji (dislokaciji) prodajnog mesta (POS) koristite terminalski i/ili udaljen pristup navedenim segmentima, a to po novom Zakonu više nije dozvoljeno (objašnjeno ranije), tada se ESIR mora instalirati na lokaciji prodajnog mesta (POS). Ta instalacija se doplaćuje sa 30,000 dinara + cena EFI_SR, što je ukupno 36,000 dinara (+PDV). Na ovo se odobrava bezuslovni popust u visini cene za segment EFI_SR, tako da je dopunska cena 30,000 dinara (+PDV) po instalaciji za jednu ESIR instalaciju (licencu). Na tu cenu odobravamo popust zavisno od broja aktivnih ESIR instalacija (licenci) + broja ESIR licenci koje su predmet nove kupovine (tranzicije), u momentu kupovine (tranzicije), prema donjoj tablici.
Popusti:
- do 2 do 5 ESIR licenci……………: 20%
- od 6 do 10 ESIR licenci………….: 30%
- od 11 do 20 ESIR licenci .………: 40%
- od 21 do 30 ESIR licenci………..: 50%
- preko 30 ESIR licenci…………….: 60%
- Cena održavanja se povećava za 1%PBZ (+PDV) po instalaciji jedne ESIR licence.
- LPFR je potreban svakoj instalaciji segmenta ESIR, posebno se plaća po datom cenovniku.

3) REC i ASGR (REC: hotelska recepcija, ASGR: automatsko slanje gotovinskog računa na fiskalizaciju)
a) Ako na lokaciji prodajnog mesta (POS) imate instalirane neke od navedenih programskih segmenata, isti se menjaju novim segmentom ESIR, i to po svakoj lokaciji i instalaciji (licenci). Tada se svaka ESIR instalacija (licenca) doplaćuje za iznos cene segmenta EFI_SR.
- Ne povećava se cena održavanja.
- LPFR je potreban svakoj instalaciji segmenta ESIR, posebno se plaća po datom cenovniku.
b) Ako na lokaciji prodajnog mesta (POS) koristite terminalski i/ili udaljen pristup navedenim segmentima, a to po novom Zakonu više nije dozvoljeno (objašnjeno ranije), tada se ESIR mora instalirati na lokaciji prodajnog mesta (POS). Ta instalacija se doplaćuje prema istim uslovima kao što je navedeno u prethodnoj tački 2).
- Cena održavanja se povećava za 1%PBZ (+PDV) po instalaciji jedne ESIR licence.
- LPFR je potreban svakoj instalaciji segmenta ESIR, posebno se plaća po datom cenovniku.

4) CLN_KASA i CLN_RESTORAN
Ako na lokaciji prodajnog mesta (POS) koristite navedenE programskE module za pravo pristupa, to jest kada je u pitanju samo jedna ESIR instalacija na jednom od više lokalno umreženih računara a ostali joj pristupaju kroz tu lokalnu mrežu, tada CLN_KASA ili CLN_RESTORAN košta 10,000 dinara (+PDV) po jednoj CLN_KASA ili CLN_RESTORAN licenci, to jest po radnoj stanici sa koje se pristupa ESIR-u, ali na kojoj ESIR nije instaliran. Ako je ta licenca kupljena od ranije, onda se ne doplaćuje ponovo kod uvođenja EFI_SR.
- Uvođenje novih CLN_KASA ili CLN_RESTORAN modula utiče na cenu održavanja tako što se ista povećava za 1%PBZ (+PDV) po svakom modulu (ovo pravilo, vezano za uvođenje novih licenci, važi od ranije).
- LPFR je potreban svakoj instalaciji segmenta ESIR, posebno se plaća po datom cenovniku.

Cena za LPFR

Element LPFR, koji je razvio Infosys i koji ima registrovan naziv "InfoLPFR", plaća se kao iznajmljivanje softvera na godišnjem nivou. Cena godišnjeg iznajmljivanja je 7%PBZ (+PDV) po LPFR licenci (instalaciji), što se posebno ugovara.

Napomena:
Korišćenje LPFR-a će biti besplatno u periodu tranzicije, to jest do 30.4.2022. godine. Nakon toga se izdaje licenca za InfoLPFR na period od 1.5.2022 do 30.4.2023. godine.
LPFR element se ne može iznajmiti na kraći period od 1 godine.Nova fiskalizacija na našem sajtu - linkovi:

Opisi i uputstva softverskih rešenja za elemente: ESIR i LPFR - možete pogledati i skinuti sa našeg sajta www.infosys.rs

1. InfoESIR opis:
http://podrska.infosys.rs/fiskalizacija/ESIR-Opis_Proizvoda_InfoESIR.pdf
2. InfoESIR korisničko uputstvo:
http://podrska.infosys.rs/fiskalizacija/ESIR-Korisnicko_Uputstvo_InfoESIR.pdf
3. InfoLPFR opis:
http://podrska.infosys.rs/fiskalizacija/LPFR-Opis_proizvoda_InfoLPFR.pdf
4. InfoLPFR korisničko uputstvo:
http://podrska.infosys.rs/fiskalizacija/LPFR-Korisnicko_Uputstvo_InfoLPFR.pdf

Infosys zadržava pravo promene uslova i cena za tranziciju koja je opisana u ovom dokumentu.
Cene i uslovi za nove korisnike objavljeni su na našem sajtu www.infosys.rs u delu "Cenovnik".

Ukidanje dopr.za zdravstveno osig. (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 469 od 24.01.2022.godine

--- CRNA GORA: Ukidanje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje u segmentu Obračun zarada ---


U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za ukidanje plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, potrebno je uraditi odgovarajuća podešavanja (ukidanje) stope za obračun i stope za isplatu doprinosa:

a) Ukidanje "stope za OBRAČUN" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog šifra - 732 i doprinosa za zdravsteno osiguranje na teret poslodavca - šifra 932:

-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta "ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 732 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog
(odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno)
i na istom dijalogu odabrati šifru doprinosa 932 - Doprinos za zdravsteno osiguranje na teret poslodavca.
(odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za obracun",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stope koje se menjaju (odabir se vrši pomoću dugmeta "ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "0" i sve to potvrditi na OK.

b) Ukidanje "stope za ISPLATU" doprinosa za zdravsteno osiguranje na teret zaposlenog šifra - 732 i doprinosa za zdravsteno osiguranje na teret poslodavca - šifra 932:

-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta "ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 732 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog
(odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno)
i na istom dijalogu odabrati šifru doprinosa 932 - Doprinos za zdravsteno osiguranje na teret poslodavca.
(odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stope koje se menjaju (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "0" i sve to potvrditi na OK.

(Predlažemo da se ovo obaveštenje štampa zbog postupka/uputstva koje sadrži)

Izm. Zakona o porezu i min.zaradi (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 470 od 25.01.2022.godine

--- CRNA GORA: Izmena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakona o radu ---


U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i izmeni Zakona o radu vezano za minimalnu zaradu, potrebno je odraditi odgovarajuća podešavanja:

1) Na opciji Zarada/Parametri obračuna/Parametri obračuna (unosi se lozinka sa kojom ulazite u program, a ako je nemate upisujete Info)/Globalni parametri/tab Crna Gora, uneti:

-Limit za obračun poreza po nižoj stopi, uneti iznos 1000,00
-Dodata stopa poreza, uneti stopu 6,00
Nakon unosa podataka potvrditi sa "OK"

2) Na opciji Zarada/Inicijalizacija obračuna/kartica Neoporeziv iznos i PBO, uneti:

-Neoporeziv iznos za obračun 700
-Minimalna neto zarada 450
-Min.neto zarada za socijalno bol. 450

U šifarniku ostvarenja proveriti parametre za dopis do minimalne zarade.


Napomena: zbog kompleksne Zakonske izmene potrebno je odraditi detaljnu kontrolu obračuna poreza i doprinosa.

Obračun poreza i doprinosa (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 471 od 26.01.2022.godine

REPUBLIKA SRPSKA

--- Obračun poreza i doprinosa prema zakonskoj izmeni od 1. januara 2022. godine ---


U skladu sa novim zakonskim izmena, vezano za obračun poreza i doprinosa, pripremili smo programsku doradu.

Obračun plate po osnovu redovnog rada, sva uvećanja i naknade se kao i do sada vrše prema osnovnoj plati zaposlenog. Osnovna plata zaposlenog je definisana u podacima o zaposlenima i do sada je imala termin plate sa porezom. Nakon instaliranja podrške K2022 u 2022. poslovnoj godini osnovna plata mora biti definisana kao bruto plata koja u sebi sadrži neto, porez i doprinose.
Dakle, potrebno je shodno zakonskoj izmeni, u programu umesto plate sa porezom definisati bruto platu sa porezom i doprinosima po zaposlenom.

Za sada, na sajtu PU nema informacija o novoj XML strukturi Obrasca 1002, tako da će dorada po osnovu ovoga biti naknadno u podršci.

Promet polj.proizv. i sekund.sirov. (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 467 od 11.01.2022.godine

--- Obaveštenje u vezi sa prometom poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina ---

U skladu sa novim zakonskim izmenama za kreiranje XML za obrazac OPPPPSS, "Infosys" je uradio odgovarajuće programsko rešenje.

U opciji [PDV/Pregled knjiženja /KPR (KUF)], unosi se period knjiženja cela poslovna godina, i izabere se u izbor iz spiska poreskih statusa SAMO poreski statusi koji se odnose na promet poljoprivrednih pproizvoda i/ili sekundarnih sirovina. Na okruženju dobijenog pregleda poziva se "OPPPSS prijava" i prikazuje se izveštaj po komitentima i zaokruženim iznosima o prometu. Ukoliko se prikaže upozorenje o nedostajućim podacima, potrebno je nedostajuće podatke uneti u šifarnik komitenata i/ili analitika koji su vidljivi i iz ove opcije. Dodatna pravila sa slanje podataka mogu se podestiti u parametru PRAVILA_FORM_DOK prema uputstvu koje je u ovom parametru navedeno. Na okuženju pregleda, pored štampe nalazi se i opcija za kreiranje XML-a koji se učitava na sajtu PU.

NAPOMENA: Pošto se obrazac predaje za 2021 poslovnu godinu, potrebno je u 2021 poslovnoj godini pustiti k2022 podršku, a tek nakon toga zakonsku podršku zopppss. Za pustanje zakonske podrške zopppss obratite se nekoj od poslovnica Infosys-a.

Infosys softver za eFiskalizaciju (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 466 od 07.01.2022.godine

--- Novi Infosys softver po Zakonu o elektronskoj fiskalizaciji ---

INFOSYS doo je dobio zvanično odobrenje od Poreske uprave Srbije za softver u vezi sa Zakonom o elektronskoj fiskalizaciji. Odobrena su nam nova softverska rešenja (novi segmenti) za kompletan EFU (Elektronski Fiskalni Uređaj) koji se sastoji od dva elementa: ESIR i LPFR:

ESIR - Elektronski Sistem za Izdavanje Računa
LPFR - Lokalni Procesor Fiskalnih Računa

Treba imati u vidu da proizvođači softvera retko razvijaju oba elementa, već se uglavnom opredeljuju za jedan od dva navedena, dok drugi rade u saradnji sa drugim dobavljačima softvera sa kojim se povezuju. Za razliku od takvog pristupa, Infosys poseduje oba akreditovana i zvanično odobrena softverska elementa, to jest imamo objedinjeno i kompletno rešenje, što smatramo da je značajna povoljnost za naše korisnike.

Infosys softveri: ESIR i LPFR, objavljeni su u registru odobrenih elemenata na sajtu PU Srbije pod rednim brojevima 84 i 90, što se može videti na linku: https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html?position=1

Svi zainteresovani za prelazak na novu elektronsku fiskalizaciju po novim propisima, mogu nam se obratiti za konsultacije.

Cene i uslovi će biti naknadno objavljeni.

Izmena stopa za obračun zarade (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 465 od 06.01.2022.godine

--- Zamena stope poreza i doprinosa za zdravstveno osiguranje ---


U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu stope doprinosa, potrebno je uraditi odgovarajuća podešavanja (izmenu) stope za obračun i isplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Zamenu podataka je potrebno izvršiti kroz sledeće korake:
1. Arhiviranje postojećih stopa poreza i doprinosa;
2. Izmena stope za obračun i stope za isplatu za obračun poreza na lična primanja - šifra 720
3. Izmena stope za obračun i stope za isplatu za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje - šifra 732


Zamena stopa:

1. Arhiviranje postojećih stopa poreza i doprinosa:

Pre startovanja zamene podataka, a zbog potrebe ponavljanja nekog od prethodnih obračuna, potrebno je izvršiti arhiviranje stopa poreza i doprinosa.
a) Arhiviranje stopa nalazi se na meniju Zarada /Parametri obračuna/ Stope poreza i doprinosa/ Okruženje/ Promena stopa za obračun - definisanje datuma. Po pozivanju opcije na dobijenom dijalogu neophodno je definisati datum promene stopa za obračun. Potvrdom na "Ok" vrši se arhiviranje stopa koje se primenjuju do unetog datuma arhive i automatsko kopiranje stopa za primenu od unetog datuma. Nakon arhiviranja/kopiranja neophodno je vršiti izmene stopa prema pravilu primene po novom Zakonu. Obračun poreza i doprinosa sa datumom isplate koji je jednak ili je veći od unetog datuma biće po novim stopama koje definišete.
b) Na opciji menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Pregled arhive stopa za obračun zarada, postoji pregled svih datuma početka važenja za koje je izvršeno arhiviranje. Po potrebi, moguće je izvrštiti brisanje stopa iz arhive za odabrani datum. Brisanje se vrši na opciji Zarada/ Parametri obračuna/ Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Dodatne opcije/Brisanje stopa po datumu. Po unosu željenog datuma za brisanje biće obrisane sve stope za definisan datum.

2. Izmena stope za obračun poreza - šifra 720

a) Zamena "stope za OBRAČUN" poreza na lična primanja - šifra 720 (sa stare stope 10% na novu stopu 8%):
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Zamena podataka
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta "ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta "ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu odabrati šifru poreza 720 (odabir se vrši duplim klikom na šifru poreza ili pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu obeležiti "stopa za obracun"
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "10" (odabir se vrši pomocu dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu naredni
-u predvidjeno polje u stopu uneti "8" i sve to potvrditi na OK

b) Zamena "stope za ISPLATU" poreza na lična primanja - šifra 720 (sa stare stope 10% na novu stopu 8%):
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Zamena podataka
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta "ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta "ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu odabrati šifru poreza 720 (odabir se vrši duplim klikom na šifru poreza ili pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu"
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "10" (odabir se vrši pomocu dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu naredni
-u predvidjeno polje u stopu uneti "8" i sve to potvrditi na OK

3. Izmena stope za obračun doprinosa - šifra 732

a) Zamena "stope za OBRAČUN" doprinosa za zdravstveno osiguranje - šifra 732 (sa stare stope 12% na novu stopu 10.2%):
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Zamena podataka
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta "ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta "ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa 732 (odabir se vrši duplim klikom na šifru poreza ili pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu obeležiti "stopa za obracun"
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "12" (odabir se vrši pomocu dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu naredni
-u predvidjeno polje u stopu uneti "10.2" i sve to potvrditi na OK

a) Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za zdravstveno osiguranje - šifra 732 (sa stare stope 12% na novu stopu 10.2%):
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Zamena podataka
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta "ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta "ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu odabrati šifru poreza 732 (odabir se vrši duplim klikom na šifru poreza ili pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu"
-kliknuti na ikonicu "naredni"
-na narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "12" (odabir se vrši pomocu dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno)
-kliknuti na ikonicu naredni
-u predvidjeno polje u stopu uneti "10.2" i sve to potvrditi na OK

Predlažemo Vam da ovo obaveštenje odštampate zbog postupka, tj. uputstva koje sadrži

PRVE RADNJE U 2022. GODINI (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 464 od 31.12.2021.godine

ŽELIMO VAM SREĆNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE.

DEŽURSTVO 1. i 3. januara:
--------------------------
Obaveštavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2022.god. u utorak 04.01.2022.god.
Za hitne i kraće intervencije smo obezbedili dežurstvo 1. i 3. januara od 09 do 14 sati, tako da, ako postoji potreba, možete pozvati našu kancalariju u Uzicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) u 2022. GODINI ***

PRE SVEGA 2021.GODINA (Info2021)
--------------------------------
1 - Potrebno je prvo da sredite robno-materijalno u 2021.godini
Podsećamo Vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjiženja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viškove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

POTOM RADNJE U NOVOJ, 2022. GODINI (Info2022)
---------------------------------------------
2 - Uradite prenos šifarnika i početnih stanja u 2022.godinu

Skrećemo pažnju na veoma važne prve radnje (prve korake) koje treba da obavite u programu za 2022, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis šifarnika
Šifarnici se mogu prepisati (povući) iz 2021.godine sa ili bez brisanja postojećeg šifarnika u 2022. godini, sa uskladjivanjem sa 2021.godinom.

2. Prepis početnih stanja
Početna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obično se prvo urade samo kupci i dobavljaci, a kasnije ostalo.

--- video uputstva ---
Na levoj strani ekrana nakon ulaska u Infosys program je opcija "Video Uputstva" gde možete pogledati video uputstva za neke od ovde opisanih radnji. Takođe link za video uputstva su i u okviru ovog obaveštenja pri vrhu.

Pošto šifarnici i početna stanja mogu da utiču na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... važno je da znate da kvalitet ovog Vašeg obavljenog posla može uticati na tačnost izrade dokumenata kao što su: fakture, otpremnice, gotovinski računi, ... Zato Vam preporučujemo da posebno obratite pažnju na prepis šifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog početnog stanja, itd ... kao i da prekontrolišete svoje prve izradjene dokumente u 2022.godini (fakture, otpremnice, gotovinske račune, predračune, ...).


--- Početni brojevi dokumenata ---

Obratite pažnju na početne brojeve robnih dokumenata u 2022.godini u smislu broja cifara sa vodećim nulama. Na primer ako u poslovnoj godini očekujete da ćete imati više od 9,999 a manje od 99,999 kalkulacija onda početni broj treba da bude "00001" a ne recimo "0001". I tako za svaku vrstu dokumenata, a vodeći računa o predvidjenoj maksimalnoj dimenziji broja. U slučaju brojeva faktura obratite pažnju da kontrolni broj i crtica, kao i slovo "S" za stornirane fakture, ulaze u ukupan broj znakova te da ukupan broj znakova u broju obradjene fakture ne sme da predje 10. Zbog predstojećeg elektronskog fakturisanja broj fakture mora biti jedinstven u više godina, pa i na to takođe obratite pažnju i obratite nam se za konsultacije i pogledajte naša obaveštenja na temu E_FAKTURA. Da ne bi došlo do preklapanja brojeva raznih vrsta robnih dokumenata (kalkulacije, fakture, otpremnice, ostali dokumenti, ...) razmislite o uvođenju opsega brojeva kao i o eventualnom uvođenju početne slovne oznake po vrstama robnih dokumenta.
U Infosys programu postoji parametar "PRVI_BR_DOK" (Opcija "Servis / parametri / parametri") čijim podešavanjem se može postići da se prvi broj dokumenta automatski dodeli na željeni način.

DRU - Izmena stope doprinosa za PIO (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 462 od 23.12.2021.godine

---Zamena stope doprinosa za PIO u segmentu Drugi prihodi---


U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu stope doprinosa, potrebno je uraditi odgovarajuća podešavanja (izmenu) stope za obračun i isplatu doprinosa za PIO.

Zamenu podataka je potrebno izvršiti kroz sledeće korake:
1. Izmena šifre doprinosa 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca - izmena stope za isplatu;
2. Izmena šifre doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog - izmena stope za isplatu

1. Postupak izmene za šifru doprinosa 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca

Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret poslodavca - šifra 931 (sa stare stope 11.5% na novu stopu 11%) :
-Izabere se opcija Drugi prihodi/Stope poreza i doprinosa/Okruzenje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste ugovora, (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomocu dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 931 - doprinos za
PIO na teret poslodavca (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "11.5" (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u predvidjeno polje u stopu uneti "11" i sve to potvrditi na OK.

2. Postupak izmene za šifru doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog

Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret zaposlenog - šifra 731 (sa stare stope 25.5% na novu stopu 25%) :
-Izabere se opcija Drugi prihodi/Stope poreza i doprinosa/Okruzenje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste ugovora, (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomocu dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 731 - doprinos za
PIO na teret zaposlenog (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "25.5" (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u predvidjeno polje u stopu uneti "25" i sve to potvrditi na OK.

(Predlažemo da se ovo obaveštenje štampa zbog postupka/uputstva koje sadrži)

OBR - Izmena stope doprinosa za PIO (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 463 od 23.12.2021.godine

--- Zamena stope doprinosa za PIO u segmentu Obračun zarada ---


U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu stope doprinosa, potrebno je uraditi odgovarajuća podešavanja (izmenu) stope za obračun i isplatu doprinosa za PIO.

Zamenu podataka je potrebno izvršiti kroz sledeće korake:
1. Arhiviranje postojećih stopa poreza i doprinosa;
2. Izmena šifre doprinosa 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca: izmena stope za obračun i stope za isplatu;
3. Izmena šifre doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog (ovaj korak sprovode korisnici koji imaju obračun za preduzetnika ili osnivača koji nije osiguran po drugom osnovu i nije u radnom odnosu u svom društvu): izmena stope za obračun i stope za isplatu.

Zamena stopa:

1. Arhiviranje postojećih stopa poreza i doprinosa:

Pre startovanja zamene podataka, a zbog potrebe ponavljanja nekog od prethodnih obračuna, potrebno je izvršiti arhiviranje stopa poreza i doprinosa.

a) Arhiviranje stopa nalazi se na meniju Zarada /Parametri obračuna/ Stope poreza i doprinosa/ Okruženje/ Promena stopa za obračun - definisanje datuma. Po pozivanju opcije na dobijenom dijalogu neophodno je definisati datum promene stopa za obračun. Potvrdom na "Ok" vrši se arhiviranje stopa koje se primenjuju do unetog datuma arhive i automatsko kopiranje stopa za primenu od unetog datuma. Nakon arhiviranja/kopiranja neophodno je vršiti izmene stopa prema pravilu primene po novom Zakonu. Obračun poreza i doprinosa sa datumom isplate koji je jednak ili je veći od unetog datuma biće po novim stopama koje definišete.

b) Na opciji menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Pregled arhive stopa za obračun zarada, postoji pregled svih datuma početka važenja za koje je izvršeno arhiviranje. Po potrebi, moguće je izvrštiti brisanje stopa iz arhive za odabrani datum. Brisanje se vrši na opciji Zarada/ Parametri obračuna/ Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Dodatne opcije/Brisanje stopa po datumu. Po unosu željenog datuma za brisanje biće obrisane sve stope za definisan datum.


2. Izmena šifre doprinosa 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca:

a) Zamena "stope za OBRAČUN" doprinosa za PIO na teret poslodavca -
šifra 931 (sa stare stope 11.5% na novu stopu 11%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 931 - Doprinos za
PIO na teret poslodavca (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za obracun",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "11.5" (odabir se vrši pomocu dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "11" i sve to potvrditi na OK.

b) Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret poslodavca -
šifra 931 (sa stare stope 11.5% na novu stopu 11%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomocu dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 931 - Doprinos za
PIO na teret poslodavca. Odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno,
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "11.5", (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "11" i sve to potvrditi na OK.

NAPOMENA: Ukoliko koristite olakšice gde je stopa doprinosa za PIO manja u odnosu na stopu za obračun, potrebno je po istom postupku izvršiti zamenu stope za isplatu.3. Izmena šifre doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog
(ovaj korak sprovode korisnici koji imaju obračun za preduzetnika ili osnivača koji nije osiguran po drugom osnovu i nije u radnom odnosu u svom društvu):

Postupak izmene za šifru doprinosa 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog:

a) Zamena "stope za OBRAČUN" doprinosa za PIO na teret zaposlenog -
šifra 731 (sa stare stope 25.5% na novu stopu 25%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 731 - Doprinos za
PIO na teret zaposlenog (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za obračun",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "25.5" (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "25" i sve to potvrditi na OK.

b) Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret zaposlenog -
šifra 731 (sa stare stope 25.5% na novu stopu 25%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 731 - Doprinos za
PIO na teret zaposlenog. Odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno,
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "25.5", (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "25" i sve to potvrditi na OK.

NAPOMENA: Ukoliko koristite olakšice gde je stopa doprinosa za PIO manja u odnosu na stopu za obračun, potrebno je po istom postupku izvršiti zamenu stope za isplatu.

(Predlažemo da se ovo obaveštenje štampa zbog postupka/uputstva koje sadrži)

Obr. dopr. na najnižu bruto platu (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 461 od 20.12.2021.godine

--- Obračun doprinosa za lica koja se nalaze u okolnostima privremene sprečenosti za rad, Republika Srpska ---

Na osnovu Zakona o doprinosima koji se primenjuje od 1. jula 2021. godine, osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže bruto plate. Međutim, za lica koja se nalaze u okolnostima privremene sprečenosti za rad osnovica za obračun doprinosa je iznos koji se dobija primenom koeficijetna umanjenja, 70% do 90%, na najnižu bruto platu.
Ako je naknada za period privremene sprečenosti za rad ispod najniže bruto plate potrebno je prilikom unosa mesečnih ostvarenja na relaciji opcije "Zarada/Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih", za ostvarenja koja se tiču bolovanja (šifre 460, 480 , 500, 520, ...) definisati i podatak "Kalendarski broj dana za obračun bolovanja".

Zakon o fiskalizaciji u Srbiji (JOB: FIN, KASAM2, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 454 od 09.09.2021.godine

--- EFI_SR: Obaveštenje o Zakonu o fiskalizaciji i izradi softverske podrške ---

Poštovani,

Na osnovu Zakona o fiskalizaciji u Republici Srbiji (sl.glasnik 153/20), pratećih pravilnika i uredbi koje su doneli Vlada i Ministartstvo finansija Republike Srbije, Infosys radi na softverskoj podršci za korisnike svog programa (segmenti: KASA, REC i ASGR) koji podležu obavezi fiskalizacije po novom Zakonu. Prema propisima, od datuma primene novog Zakona se ukidaju postojeće fiskalne kase i fiskalni štampači. Zamenjuju ih novi uređaji ili softverska rešenja. Infosys softverska podrška bi se odnosila na:

1. Izradu novih programskih funkcionalnosti koje bi, u skladu sa novim propisima, omogućile komunikaciju sa posebnim uređajem ili softverom (procesorom fiskalnih računa - PFR). Ovo će biti poseban modul EFI_SR.
2. Izmene i dopune postojećih programskih opcija, kako bi se uskladile sa novim propisima.

Prema propisima, Infosys programsko rešenje bi se tretiralo kao elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR). Programsko rešenje podleže odobrenju od strane Poreske Uprave Republike Srbije.

Imajući u vidu da se radi o velikom i kompleksnom poslu, Infosys je preduzeo korake na izradi odgovarajućeg ESIR softverskog rešenja. Nakon toga, Infosys će podneti zahtev nadležnoj instituciji za njegovo odobrenje.

Nezavisno od ovog posla, Infosys će pokušati da napravi i sopstveni softver koji će predstavljati PFR, kako bi naši korisnici imali integralno rešenje. Ukoliko ne uspe u ovoj nameri, korisnici će moći da koriste PFR softver drugih proizvođača, sa kojim će komunicirati Infosys ESIR.

Očekujemo da se naši korisnici upoznaju sa relevantnim propisima iz ove oblasti i da blagovremeno preduzmu mere iz njihove nadležnosti (dostavljanje podataka o poslovnim prostorima Poreskoj Upravi, obezbeđivanju internet veze i itd.)

Napomena:
Novi Infosys softverski modul EFI_SR, koga planiramo da razvijemo, biće vam neophodan za proces fiskalizacije po novim propisima. Infosys modul PFR_SR neće biti neophodan, ako budete koristili procesor fiskalnih računa nekog drugog proizvođača. Moduli EFI_SR i PFR_SR će se posebno ugovarati i naplaćivati. Cenu i ostale uslove ugovaranja ćemo objaviti naknadno.

Zakon o fiskalizaciji u Srbiji (JOB: FIN, KASAM2, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 459 od 24.11.2021.godine

--- EFI_SR: Obaveštenje o Zakonu o fiskalizaciji i izradi softverske podrške ---

Na osnovu Zakona o fiskalizaciji u Republici Srbiji (sl.glasnik 153/20), pratećih uredbi, pravilnika i tehničkih uputstava koje su doneli Vlada i Ministartstvo finansija Republike Srbije, Infosys radi na softverskoj podršci za korisnike svog programa (segmenti: KASA, REC i ASGR) koji podležu obavezi fiskalizacije po novom Zakonu. Prema propisima, od početka primene novog sistema fiskalizacije ukidaju se postojeće fiskalne kase i fiskalni štampači. Zamenjuju ih novi uređaji ili softverska rešenja. Očekujemo da se naši korisnici upoznaju sa relevantnim propisima iz ove oblasti i da blagovremeno preduzmu mere iz njihove nadležnosti (dostavljanje podataka o poslovnim prostorima Poreskoj Upravi, obezbeđivanju internet veze, nabavka odgovarajućeg štampača itd).
Infosys softverska podrška bi se odnosila na:

1. Izmene i dopune postojećih programskih opcija, kako bi se uskladile sa novim propisima, u cilju da program:
- Podrži sve propisane vrste računa (promet, avans, predračun, obuka, kopija), vrste transakcija (prodaja, refundacija), načine plaćanja (gotovina, ček, kartica, instant plaćanje, virman, vaučer, ostalo)
- Prikaže pregled svih izdatih fiskalnih računa - elektronski žurnal
- Kontroliše validnost korišćenih poreskih tarifa
- Omogući unos identifikacionih podataka kupca u svim situacijama kada propisi to nalažu (povraćaj robe, diplomatska predstavništva itd.) prema šiframa koje se nalaze u tehničkom uputstvu PU

2. Izradu novih programskih funkcionalnosti koje bi, u skladu sa novim propisima, omogućile komunikaciju sa posebnim uređajem ili softverom (procesorom fiskalnih računa - PFR). Ovo će biti poseban dodatak EFI_SR i zajedno sa segmentom KASA bi činio novi segment InfoESIR. Stari segment ASGR bi prestao da postoji, postojeći korisnici bi se preveli na novi segment. Segment REC će funkcionisati samo uz InfoESIR. Novi dodatak EFI_SR zamenjuje postojeći komunikacioni program (Metalink ili drugi) koji sada koristite, štampa fiskalni račun i sprovodi čitav niz drugih propisanih aktivnosti. On će Vam biti neophodan za proces fiskalizacije po novim propisima. Njegova uloga, između ostalog je da:
- Autentifikuje obveznika, prosleđivanjem PIN koda PFR-u
- Prima podatke o spisku poreskih tarifa od PFR-a koje su dozvoljene za upotrebu
- Prosledi podatke procesoru fiskalnih računa o računima koje treba izdati
- Analizira odgovor PFR-a i u zavisnosti od njega štampa račun ili prikazuje obaveštenje o grešci
- Štampa fiskalni račun (posebne forme za svaku vrstu računa i tip transakcije) na štampaču ili u elektronskom obliku. Infosys će podržati štampače sa trakom širine od 57 do 80 mm. Naša preporuka je širina trake od 80 mm.
Napomena: Korisnik treba da obrati pažnju da izabrani štampači (POS termalni štampači) moraju imati mogućnost dovoljno kvalitetne štampe QR koda koji može da se očita.
- Ima mogućnost uvoza i izvoza asortimana artikala

Prema propisima, Infosys programsko rešenje bi se tretiralo kao elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR). Imajući u vidu da se radi o velikom i kompleksnom poslu, Infosys je preduzeo korake na izradi odgovarajućeg ESIR softverskog rešenja. Nakon toga, Infosys će podneti zahtev nadležnoj instituciji za njegovo odobrenje.

3. Pokušaj izrade sopstvenog Infosys softverskog rešenja za lokalni procesor fiskalnih računa L-PFR, kako bi naši korisnici imali integralno rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Prema suštini propisa, L-PFR predstavlja kompleksnu zamenu za postojeće fiskalne kase i fiskalne štampače, odnosno L-PFR sprovodi fiskalizaciju računa (jedino ne štampa fiskalni račun). Svaki L-PFR odobrava Poreska uprava nakon sveobuhvatnog testiranja. L-PFR komunicira sa sistemom Poreske uprave za upravljanje fiskalizacijom, odnosno radi sve poslove koji su propisima predviđeni, kao što su:
- Komunicira sa bezbednosnim elementom obveznika
- Autentifikuje obveznika u komunikaciji sa ESIR-om i servisima Poreske uprave
- Preuzima i obrađuje komande dobijene od SUF-a (sistema za upravljanje fiskalizacijom)
- Prima i obrađuje fiskalne račune dobijene od ESIR-a
- Obezbeđuje lokalno i internet iščitavanje
- Ima časovnik realnog vremena
- Čuva izveštaj o greškama

Napomene:
(1) Tačka (2:EFI_SR) kao dodatak na segmente KASA, ASGR i REC u sklopu novog segmenta InfoESIR će se posebno ugovarati, on je neophodan za sve korisnike ovih segmenata u Republici Srbiji.
(2) Tačka (1) iz predviđene podrške ne iziskuje dodatne troškove za korisnike koji sa Infosys-om imaju ugovor o održavanju segmenata KASA, ASGR ili REC.
(3) Tačka (3:L-PFR) će se posebno ugovarati, ukoliko ga Infosys uspešno izradi, dobije odobrenje od Poreske uprave i korisnik ga izabere za L-PFR uređaj. U suprotnom, korisnik će biti u obavezi da izabere i koristi neko drugo L-PFR rešenje.
(4) Za korišćenje Infosys L-PFR-a će biti neophodan Windows 7 ili noviji windows operativni sistem na računaru. Windows XP i stariji operativni sistemi ne mogu biti podržani. Mislimo da će to biti ograničenje i za L-PFR rešenja drugih proizvođača.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 460 od 30.11.2021.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2021_4.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.09.2021.god - 28.11.2021.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2021 i J2021 za verziju programa V2021, ili K2022 i J2022 za verziju programa V2022.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Elektronska izrada faktura - e_FAKT (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 458 od 19.11.2021.godine

--- Obaveštenje o Zakonu o elektronskom fakturisanju i softverskoj podršci ---

Kao što smo ranije pisali u obaveštenjima broj 447, 449, 453 i 455, Infosys radi na razvoju programskog modula E_FAKTURA, koji će pored ostalog sadržati:
- Kreiranje XML (UBL 2.1) fajla, za unete, fakture, avansne račune i knjižna odobrenja, a na osnovu objavljene specifikacije Minstarstva finansija Republike Srbije.
- Automatsko slanje izlazne elektronske fakture preko ovlašćenog servisa (SEF Ministarstva finansija ili nekog od ovlašćenih informacionih posrednika).
- Praćenje statusa izlaznih faktura (da li je faktura poslata, preuzeta, odbijena...)
- Otkazivanje poslate i storniranje prihvaćene fakture.

Primena Zakona o elektronskom fakturisanju će:
- Od 01.01.2022. obuhvatiti razmenu faktura između subjekata javnog sektora, kao i slanje faktura privredih subjekata javnom sektoru.
- Od 01.07.2022. Zakon će se primenjivati i na slanje faktura javnog sektora svim privrednim subjektima.
- Od 01.01.2023. godine planirana je puna primena elektronskih faktura.

U međuvremenu, korisnici programa, bilo da pripadaju javnom sektoru ili su privredni subjekti koji fakturišu javnom sektoru, treba da izvrše odgovarajuće pripreme:

1. Potrebno je da otvorite nalog na portalu SEF i upoznate se sa neposrednim korišćenjem demo servera. Možete probati ručni unos dokumenata i promene statusa eFakture (odobravanje, odbacivanje...).
- Adresa za pristup demo verziji sistema eFaktura je https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login.
- Video uputstva za otvaranje naloga i korišćenje sistema eFatkura se nalaze na https://www.efaktura.gov.rs/vest/112/video-uputstva.php

2. Da proverite da li su uneti podaci u šifarniku komitenata: PIB, Matični broj i JBKJS subjekata javnog sektora kojima fakturišu i po potrebi dopunite nepotpune podatke.

Sistem e Faktura ima ograničenja:

1. Vezano za fakture koje su oslobođene od obračuna PDV – u sistemu eFaktura neće biti moguće registrovati fakturu koja ima stavke koje su oslobođene po različitim osnovima i izvesno je da će u tom slučaju biti potrebno registrovanje više faktura za svaki osnov oslobođenja, odnosno u Infosys programu će se unositi posebne fakture za svaki osnov oslobođenja. Kako bi se na odgovarajući način evidentirale fakture na kojima nije obračunat PDV ili su oslobodjene od obračuna PDV, predvideli smo da se u programu otvore nove šifre poreskih statusa za svaki osnov oslobođenja koji je predviđen na SEF-u.

2. U sistemu eFaktura je predviđeno da broj registrovanog dokumenta (eFakture) mora biti jedinstven u višegodišnjoj evidenciji. Takođe, ne sme biti preklapanja brojeva dokumenata za vrste dokumenata Faktura, Avans i Knjižno zaduženje. U tom kontekstu, bilo bi poželjno da u okviru svoje organizacije osmislite način određivanja broja dokumenata, tako da svaki od ovih tipova dokumenata ima svoj niz.


Vezano za propise o elektronskim fakturama, u momentu objavljivanja ovog obaveštenja postoje nedomice (ili još nije propisano ili još nije implementirano na SEF-u) oko sledećeg: da li će biti elektronskog potpisivanja faktura, način zaokruživanja kod računskih elemenata fakture, validiranje faktura od strane SEF-a, sadržina XML-a (UBL 2.1) vezano za dodatne podatke na fakturi koji takođe postoje u PDF formi.

Napomene:
- Novi Infosys softverski modul E_FAKTURA koji razvijamo, biće vam neophodan za slanje elektronskih faktura iz programa: a) bilo da se opredelite da radite preko informacionog posrednika (provajdera), ili b) da direktno šaljete fakture na SEF portal. Modul E_FAKTURA će se posebno ugovarati i naplaćivati. Cenu i ostale uslove ugovaranja ćemo objaviti naknadno.

Mjesečna prijava poreza po odbitku (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 457 od 05.11.2021.godine

--- Obrazac 1002 - Mjesečna prijava poreza po odbitku, Republika Srpska ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, omogućeno je kreiranje XML dokumenta Obrasca 1002, Mjesečna prijava poreza po odbitku.

Na opciji „Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obrasci/Obrazac 1002“ potrebno je na dugme Naredni preći sve ekrane i popuniti adekvatno podatke o prijavi.
Nakon klika na dugme OK dobija se pregled podataka za I deo obrasca. Na okruženju je opcija za kreiranje XML dokumenta.

Dorada se nalazi u kumulativnoj podršci K2021 i zakonskoj podršci Z1002.

Izmena kontnog okvira (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 456 od 13.10.2021.godine

--- OBAVEŠTENJE U VEZI IZMENE KONTNOG OKVIRA ---

U skladu sa novim zakonskim izmenama, vezano za izmenu kontnog okvira, preduzeće "Infosys" priprema odgovarajuće programsko rešenje.
U kontnom okviru, programska opcija [Šifarnici/kontni okvir/tabela], postoji polje "Nkonto" (namenjeno za novi konto). U ovo polje potrebno je da unesete odgovarajući novi konto prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru. Ovo treba uraditi za ona konta koja se menjaju (konta koja ostaju ista ne treba popunjavati polje "Nkonto").
Za sva konta koja se ne menjaju, a imaju popunjeno polje "Nkonto" treba obrisati podatak iz polja "Nkonto".

VAŽNO:
Ukoliko ste već ranije imali zamenu kontnog plana u okviru programa, već postoji sadržaj u poljima Nkonto i Skonto. Pre početka pripreme za novu izmenu, ove podatke treba obrisati. Brisanje možete izvršiti pojedinačno, ili preko programske opcije za automatsko brisanje svih podataka iz ovih polja u kontnom planu (Šifarnici/Kontni okvir/Tabela, potom Okruženje/Pražnjenje kolona Nkonto).
NAPOMENA: Serijsko brisanje briše sve podatke iz kolona Nkonto, Nanalitika i Skonto i stoga se pokreće pre bilo kakvih priprema za novu izmenu kontnog okvira.

Postoje tri slučaja vezano za problematiku zamene konta:

1.        Kada se postojeći konto ne menja tj. isti je i po starom i po novom Pravilniku. U tom slučaju polje "Nkonto" treba da bude prazno.

2.        Kada se bezuslovno sve promene sa određenog starog konta preknjižavaju na određeni novi konto. Na primer, sve promene sa starog konta "015 – nematerijalna imovina u pripremi" se preknjižavaju na novi konto "016 – nematerijalna imovina u pripremi". U tom slučaju u tabeli kontnog okvira, u redu gde je upisan konto 015 u polje "Nkonto" treba uneti 016.

3.        Kada se promene sa jednog starog konta preknjižavaju na dva ili više različitih novih konta. Na primer deo promena sa starog konta "659 – ostali poslovni prihodi" treba preknjižiti deo na nova konta "653 – prihodi od članskih doprinosa", "654 -prihodi po posebnim propisima iz budžeta", "655 -prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora".
U ovom slučaju nije moguće direktno primeniti programski automatizam. On bi se mogao primeniti ukoliko biste Vi stari konto 659 prethodno razdvojili na više starih konta analogno novom Kontnom okviru. U prethodnom primeru bi moglo biti:
65900 – ostali poslovni prihodi,
65901 – prihodi od članskih doprinosa,
65902 – prihodi po posebnim propisima iz budžeta,
65903 – prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora,

Za sva ova novoformirana stara konta u tabeli kontnog okvira, u redu gde su upisana ova konta u polje "Nkonto" treba uneti odgovarajući novi konto.
 
Kada popunite polje "Nkonto" i kada mi u sistemu obaveštenja objavimo da smo napravimo odgovarajuću podršku, potrebno je da nam se javite da bi Vam istu instalirali.

NAPOMENA
Nakon izvršenog preknjižavanja na novi kontni okvir putem pripremljene programske podrške, nije moguće automatski iz programa odštampati obrasce za završni račun po starim kontima. Ipak biće moguće dobiti zaključni list po starim kontima.

Elektronska izrada faktura - e_FAKT (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 455 od 29.09.2021.godine

--- Obaveštenje o Zakonu o elektronskom fakturisanju i softverskoj podršci ---

Na osnovu teksta Zakona o elektronskom fakturisanju, pratećih pravilnika i uredbi, specifikacija i demo servera koje je objavilo Ministartstvo finansija, Infosys radi na razvoju programski modul E_FAKTURA koji će pored ostalog sadržati:
- Kreiranje XML fajla, za unete, fakture, avansne račune i knjižna odobrenja, a na osnovu objavljene spcifikacije https://www.efaktura.gov.rs/extfile/sr/205/spec-srbdt-ext-en16931-2021-27-09-CR.pdf
- Automatsko slanje izlazne elektronske fakture preko servisa ovlašćenog informacionog posrednika (SEF Ministarstva finansija i Moj-E-Racun firme DocLoop)
- Praćenje statusa izlaznih faktura (da li je faktura poslata, preuzeta, odbijena...)

Napomena:
Novi Infosys softverski modul E_FAKTURA koji se razvija, biće vam neophodan za slanje elektronskih faktura iz programa, bilo da se opredelite da radite preko informacionog posrednika (provajdera), ili ne. Modul E_FAKTURA će se posebno ugovarati i naplaćivati. Cenu i ostale uslove ugovaranja ćemo objaviti naknadno.

Elektronska izrada faktura - e_FAKT (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 453 od 03.09.2021.godine

--- Obaveštenje o Zakonu o elektronskom fakturisanju i softverskoj podršci ---

Na osnovu teksta Zakona o elektronskom fakturisanju (maj 2021.), pratećih pravilnika i uredbi (jul 2021.) i specifikacija (septembar 2021.) koje je izdalo Ministartstvo finansija, Infosys radi na softverskoj podršci:

1. Slanje i praćenje statusa elektronskih faktura se preko InfoSys softverskog modula E_FAKTURA može vršiti korišćenjem servisa Moj-E-Racun. Za DocLoop (firma koja nudi servis Moj-E-Račun) se očekuje da će biti ovlašćeni informacioni posrednik.
Obaveštenje o ovlašćenim informacionim posrednicima će biti objavljeno u Registru informacionih posrednika koji su dobili saglasnost Ministarstva finansija. Registar informacionih posrednika je javna dostupna evidencija i vodi je Centralni informacioni posrednik Ministarstva finansija.
Ukoliko bude postojala mogućnost i potreba InfoSys će se povezati i sa drugim informacionim posrednicima.

2. Slanje i praćenje statusa elektronskih faktura preko InfoSys softverskog modula E_FAKTURA još uvek se ne može vršiti korišćenjem interfejsa Ministarstva finansija "Sistem elektronskih faktura" (SEF), ni u svrhu testiranja.
Do sada objavljene specifikacije nisu dovoljne da bi se isprogramiralo povezivanje, to jest softverski modul E_FAKTURA. Očekuje se da uskoro Ministarstvo objavi 'krajnju tehničku specifikaciju aplikativnog interfejsa' i omogući testni server.
Posle toga ćemo objaviti novo obaveštenje.

Napomena:
Novi Infosys softverski modul E_FAKTURA koji planiramo da razvijemo, biće vam neophodan za slanje elektronskih faktura iz programa, bilo da se opredelite da radite preko informacionog posrednika (provajdera), ili ne. Modul E_FAKTURA će se posebno ugovarati i naplaćivati. Cenu i ostale uslove ugovaranja ćemo objaviti naknadno.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 452 od 01.09.2021.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2021_3.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.06.2021.god - 31.08.2021.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2021 i J2021 za verzije programa V2020 i V2021.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.