Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem

API server

InfoSys API server, kratko API server, je univerzalni modul koji omogućava drugim programima (klijent) zahtevanje usluga od poslovnog informacionog sistema InfoSys.

Klijenti mogu biti udaljeni i pristupati preko interneta (ili LAN) API serveru. Pristup se ostvaruje preko web servisa za sve vrste klijenata. Klijent šalje određeni zahtev sa parametrima API serveru u JSON formatu, prema tehničkoj specifikaciji InfoSys-a. Rezultati koje API server vraća su takođe u JSON formatu.

Uz API server obavezan je i neki od aplikativnih API modula. U zavisnosti od toga koji aplikativni API modul je instaliran, mogu se koristiti odredjeni web servisi.

Serverski zahtevi:
- Server mora biti pod Windows operativnim sistemom
- Mora imati instaliran Microsoft Framework .NET 4.0 Full
- IIS ili Abyss Web server
- Fiksna IP adresa