Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

PODRŠKA KORISNICIMA

Intervencije

Svaka usluga Infosys-a za potrebe korisnika, koja je predviđena "Opštim uslovima", ili je drugim ugovorom predviđena i u domenu je usluga koje vrši Infosys, a u vezi je standardnog održavanja Infosys programa, i vrši se na zahtev/poziv korisnika, naziva se "intervencija".

Kada je potrebno da Infosys predstavnik interveniše na vašem programu, intervencija se po pravilu obavlja preko interneta. Infosys predstavnik tada pristupa vašem računaru preko interneta (posredstvom nekog od RDS softvera, najčešće Teamviewer), naravno uz dopuštenje korisnika bez čega sve ovo nije moguće. Zatim Infosys predstavnik preuzima korisnički monitor, tastaturu i miša, i radi intervenciju. Korisnik za to vreme može i treba da prati intervenciju na svom računaru. Korisnik u svakom momentu može da prekine intrvenciju, da prekine vezu i onemogući Infosys predstavnika u daljem radi. Preporuka je da korisnik ne prekida vezu bez prethodnog dogovora sa Infosys predstavnikom, u suprotnom Infosys ne garantuje da je usluga obavljena (intervencija nije završena).

TeamViewer

U Infosys programu u meniju koji se nalazi uz levu ivicu prozora nalazi se opcija TeamViewer (na slici zaokružena crveno). Klikom na tu opciju pokrećete ovaj program.

 

Infosys - TeamViewerKada pokrenete program prikazaće vam se vaš ID i lozinka (password). Oba broja recite Infosys predstavniku koji treba da uradi intervenciju. Na osnovu toga će on dobiti pristup vašem računaru i moći će da uradi intervenciju.

Kada je veza uspostavljena, program će vas o tome obavestiti i primetićete da je saradnik preuzeo kontrolu nad računarom, sada on može da pomera miša i kuca na tastaturi.

Na ovaj način je osigurana bezbednost vašeg računara. Njemu se može pristupiti samo ako ste pokrenuli program TeamViewer i ako ste saopštili ID i lozinku osobi koja treba da dobije pristup. Vi sve vreme možete da nadgledate šta saradnik radi na vašem računaru.

 

U slučaju da ne možete da pokrente TeamViewer iz Infosys programa, možete ga preuzeti sa naše internet prezentacije i instalirati nezavisno, sa adrese http://podrska.infosys.rs/install/TeamViewerQS_sr.exe